Tài chính

SHB chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2019 vào ngày 11/3

18:49 | 21/02/2019

Chia sẻ

SHB dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 23/4 tại Hà Nội để bàn bạc một số nội dung bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
shb chot quyen tham du dhcd thuong nien 2019 vao ngay 113 SHB miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trần Nhật Nam sau ba tháng nhậm chức
shb chot quyen tham du dhcd thuong nien 2019 vao ngay 113 SHB bổ nhiệm thêm một Phó Tổng Giám đốc
shb chot quyen tham du dhcd thuong nien 2019 vao ngay 113
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Nguồn: SHB)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB - Mã: SHB) cho biết ngày đăng kí tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2019 của ngân hàng là ngày 11/3 tới đây.

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 23/4. Địa điểm dự kiến tại khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, Hạ Nội.

Nội dung ĐHCĐ bao gồm báo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Theo báo cáo tài chính năm 2018 (chưa kiểm toán), lợi nhuận trước thuế của SHB đạt gần 1.666 tỉ đồng, tăng 8,2% so với năm trước.

Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của SHB đạt gần 323.339 tỉ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2017. Trong đó cho vay khách hàng đạt hơn 214.000 tỉ đồng, tăng 9,5%. Số dư tiền gửi của khách hàng là gần 225.226 tỉ đồng, tăng 15,6%.

Xem thêm

Quốc Thụy

Theo Kinh tế & Tiêu dùng