|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

SCIC thu về hơn 8.200 tỷ đồng từ cổ tức, tăng 88% so với cùng kỳ

08:47 | 08/01/2023
Chia sẻ
Trong tổng doanh thu gần 10.700 tỷ đồng, SCIC thu về hơn 8.200 tỷ từ cổ tức và lợi nhuận được chia từ các công ty đầu tư, liên kết, chiếm 77%, còn lại là nguồn thu từ thoái vốn.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu đạt 10.698 đồng, tăng 39% so với kết quả kiểm toán năm 2021, vượt 51% kế hoạch năm.

Trong đó, doanh thu từ cổ tức đạt 8.222 tỷ đồng, bằng 141% kế hoạch và tăng 88% cùng kỳ năm 2021. Doanh thu bán vốn đạt 1.358 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu 2022.

Trừ đi các chi phí, SCIC lãi sau thuế 6.785 tỷ đồng, vượt 89% kế hoạch năm 2022 và giảm 19% so cùng kỳ năm 2021.

 Nguồn: MH tổng hợp từ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm của SCIC.

Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC đã tiếp nhận 10 doanh nghiệp, với tổng vốn nhà nước là 8.524 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 13.548 tỷ đồng. SCIC cũng đã thực hiện công tác thoái vốn nhà nước và thực hiện bán vốn thành công tại 26 doanh nghiệp.

Về triển khai hoạt động đầu tư, SCIC nghiên cứu một số cơ hội đầu tư, như: Đầu tư tái cơ cấu Bệnh viện Giao thông vận tải, xây dựng cơ chế sử dụng Quỹ khoa học và Công nghệ, dự án Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay (bên trong Cảng Hàng không quốc tế Long Thành), dự án Cảng đầu nguồn và hệ thống đường ống cung cấp nhiên liệu tàu bay cho Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, dự án Cảng Cái Mép Hạ, phương án đầu tư mua cổ phần một số ngân hàng thương mại.

Bên cạnh đó, SCIC tăng cường tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn của SCIC trong việc triển khai các dự án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Về tình hình tài chính, hiện SCIC chưa công bố báo cáo năm 2022. Tại ngày 30/6, tổng tài sản của tổng công ty xấp xỉ 60.255 tỷ đồng, giảm hơn 3.200 tỷ so với đầu năm. Trong đó, tập trung phần lớn vào đầu tư tài chính ngắn hạn là hơn 42.904 tỷ đồng gồm tiền gửi ngân hàng và đầu tư vào cổ phiếu (niêm yết và chưa niêm yết).

Về cơ cấu nguồn vốn của SCIC, vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ là 59.367 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu là 48.786 tỷ (chiếm 82%) và 10.557 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển.

 Nguồn: MH tổng hợp từ BCTC quý II/2022 của SCIC.

Minh Hằng

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã gọi là nhà ở xã hội thì giá bán phải do Nhà nước duyệt
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng quy định Nhà nước quyết định giá bán nhà ở xã hội thì mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng, nếu không sẽ thành nhà ở thương mại.