Nhà đất

Sau gần một năm 'đóng băng', đất 'đặc khu tương lai' Bắc Vân Phong được giao dịch trở lại

16:57 | 03/05/2019

Chia sẻ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định chấm dứt hiệu lực văn bản số 4391 ban hành ngày 9/5/2018 về việc tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh - nơi dự kiến thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch tỉnh Lê Đức Vinh về việc giải quyết vướng mắc hồ sơ thủ tục đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Đây là nơi dự kiến thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chấm dứt hiệu lực văn bản số 4391 ban hành ngày 9/5/2018 về việc tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện này.

Sau gần một năm đóng băng, đất đặc khu tương lai Bắc Vân Phong được giao dịch trở lại - Ảnh 1.

Sau gần một năm 'đóng băng', đất 'đặc khu tương lai' Bắc Vân Phong được giao dịch trở lại. Ảnh nguồn: Internet.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND huyện Vạn Ninh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong giải quyết các hồ sơ đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh theo đúng trình tự pháp luật.

Sở Tài nguyên, Môi trường có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực của văn bản 4391.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các sở, ngành, công an, UBND huyện Vạn Ninh thường xuyên theo dõi tình hình biến động đất đai để tham mưu cho UBND tỉnh này xem xét, giải quyết, tránh tình trạng đầu cơ đất đai như thời gian qua.

Vào thời điểm cuối năm 2017, trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã xảy ra tình trạng sốt đất chưa từng có. Nhiều khu vực bị giới đầu cơ thổi giá lên từ vài lần đến vài chục lần khi nghe thông tin đặc khu Bắc Vân Phong sớm được Quốc hội thông qua. Tình trạng sốt đất này kéo dài sang nhiều tháng đầu năm 2018.

Trước tình hình này, ngày 9/5/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Công văn 4391 về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. Công văn cho biết việc tạm dừng này có hiệu lực cho đến khi quy hoạch chung xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được ban hành.

Sau động thái trên của chính quyền, mọi hoạt động chuyển nhượng, giao dịch, tách, nhập sổ đỏ tại địa phương gần như bị "đóng băng".

Khánh Hà