|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Rà soát lần thứ nhất việc áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đường mía Thái Lan

10:11 | 14/09/2022
Chia sẻ
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1757 về việc rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết trên cơ sở xem xét hồ sơ do các bên liên quan nộp theo đúng quy định của pháp luật, ngày 31/8, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1757 về việc rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Thời kỳ rà soát từ 1/7/2021 đến 30/6/2022. Hàng hóa thuộc đối tượng rà soát là sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan, phân loại theo mã HS 1701.13.00, 1701.14.00, 1701.91.00, 1701.99.90, 1701.99.90 và 1702.90.91.  

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định rà soát, cơ quan điều tra gửi câu hỏi điều tra cho các bên nôp hồ sơ yêu cầu rà soát, bên bị đề nghị rà soát (nếu có) và các bên iên quan khác mà cơ quan điều tra cho là cần thiết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được bản câu hỏi điều tra rà soát, bên nhận được câu hỏi phải gửi bản trả lời đầy đủ ch cơ quan điều tra. Bản câu hỏi điều tra được coi là nhận được sau 7 ngày làm việc kể từ ngày cơ qua điều tra gửi đi. 

Do đó, để đảm bảo lợi ích cho tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc rà soát để tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình tiến hành rà soát, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến nội dung rà soát.

Đòng thời hợp tác với Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra rà soát.

Trước đó, ngày 15/6/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1578 áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Theo quyết định, việc áp thuế được áp dụng cho tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Thái Lan với mức thuế chống bán phá giá chính thức là 42,99% và mức thuế chống trợ cấp chính thức là 4,65%. Tổng cộng hai loại thuế này là 47,64%. Thời hạn áp dụng là 5 năm kể từ ngày quyết định chính thức có hiệu lực, tức từ ngày 16/6/2021.

Như Huỳnh

Hai chỉ số giảm tốc ở Hà Nội, TP HCM có thể gây khó khăn với bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
Khu vực bán lẻ và dịch vụ được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng năm nay khi các động lực khác đang suy yếu, tuy nhiên chuyên gia cho rằng có một số khó khăn nhất định với lĩnh vực này.