|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Rà soát đối với giấy phép các đơn vị kinh doanh vận tải hàng không

23:00 | 13/02/2023
Chia sẻ
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc rà soát đối với Giấy phép của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không.

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát đối với Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời đề xuất phương án xử lý đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không (nếu có) không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Cục Hàng không Việt Nam thực hiện và báo cáo bằng văn bản về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 8/3/2023.

Đây là đợt rà soát định kỳ được thực hiện theo quy định của Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/112019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020.

Tính đến tháng 1/2023, tại Việt Nam, các doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không chung gồm: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines; Công ty cổ phần Hàng không Pacific Airlines; Công ty cổ phần Hàng không Vietjet; Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt- Bamboo Airways; Công ty Bay dịch vụ hàng không - Vasco; Công ty cổ phần Hàng không Hải Âu; Công ty cổ phần Hàng không Hành Tinh Xanh; Công ty cổ phần Hàng không lưỡng dụng Ngôi Sao Việt; Công ty cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam – Vietravel Airlines, Công ty cổ phần Hàng không Bầu trời xanh; Công ty TNHH Sun Air…

Quang Toàn

Lãi suất giảm, dòng tiền từ tiết kiệm sẽ chảy dần ra các kênh chứng khoán, BĐS?
Theo chuyên gia của Mirae Asset, dòng tiền luôn tìm kiếm tới các khoản đầu tư có lợi nhuận cao hơn, hấp dẫn hơn. Khi lãi suất giảm, dòng tiền sẽ chuyển dịch từ kênh tiết kiệm sang thị trường chứng khoán, BĐS nhưng có độ trễ nhất định.