Thời sự

Quảng Nam sẽ làm nhiều cầu, đường mới, vốn đầu tư gần 850 tỷ đồng

11:28 | 25/03/2021

Chia sẻ

HĐND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, trong đó có 4 dự án liên quan đến hạ tầng.

Cụ thể, theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam, quyết định chủ trương đầu tư 7 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách Trung ương với tổng mức đầu tư 1.446 tỷ đồng.

Trong 7 dự án đó có 4 dự án đầu tư hạ tầng, gồm dự án Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn Phước Kim – Phước Thành) với tổng mức đầu tư là 150 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 135 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 15 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến 2024.

Dự án Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH2.PS (đoạn Phước Thành – Phước Lộc) với tổng mức đầu tư là 152 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 137 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 15 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến 2024.

Dự án thứ ba là cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức với tổng mức đầu tư là 280 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 252 tỷ đồng, ngân sách huyện là 28 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến 2024.

Dự án cuối cùng là cầu Bình Sa đi Bình Hải (cầu Tây Giang), huyện Thăng Bình với tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 238.500 triệu đồng, ngân sách huyện là 26.500 triệu đồng). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến 2024.

HĐND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, đối với các dự án Khôi phục, tái thiết các tuyến ĐH1.PS và ĐH2.PS, huyện Phước Sơn, trong khi chờ ngân sách Trung ương bố trí, giao UBND tỉnh tạm ứng trước nguồn vốn ngân sách tỉnh để kịp thời triển khai thực hiện dự án, đồng thời, chỉ đạo kịp thời bố trí hoàn trả nguồn vốn tạm ứng ngân sách tỉnh sau khi trung ương bố trí vốn cho các dự án này.

Đối với các dự án cầu Bình Sa đi Bình Hải (cầu Tây Giang), dự án cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình xem xét kỹ về vị trí, quy mô, phương án kiến trúc của cầu phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành.

Dự án cầu Bình Sa đi Bình Hải (cầu Tây Giang) phải phù hợp với quy hoạch Khu Kinh tế mở Chu Lai, phương án nạo vét, khai thác sông Trường Giang được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chu Lai