|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ô tô Trường Hải góp bao nhiêu cho ngân sách tỉnh Quảng Nam 5 năm qua?

14:17 | 08/01/2021
Chia sẻ
Ngân sách tỉnh Quảng Nam phụ thuộc lớn vào số thu nộp của CTCP ô tô Trường Hải (Thaco). Trong 5 năm qua (2016 - 2020), số thu nộp của Trường Hải là 43.122 tỷ đồng.
Ô tô Trường Hải đóng bao nhiêu cho ngân sách tỉnh Quảng Nam 5 năm qua? - Ảnh 1.

Trong 5 năm qua (2016 - 2020), số thu nộp của ô tô Trường Hải cho ngân sách tỉnh Quảng Nam là 43.122 tỷ đồng. (Ảnh: Thaco).

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, qua phân tích số thu của các doanh nghiệp, tỉnh này nhận thấy vẫn còn những bất ổn, chưa thật sự bền vững.

Số thu từ hoạt động, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên các khu vực (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh) trong 5 năm 2016-2020 là 63.507 tỷ đồng, thì số thu nộp của ô tô Trường Hải 43.122 tỷ đồng, chiếm 67,9% số thu của doanh nghiệp các khu vực này nộp ngân sách, chiếm 42 % thu nội địa.

"Việc này phản ảnh cân đối ngân sách tỉnh phụ thuộc lớn vào số thu nộp của CTCP ô tô Trường Hải. Trong trường hợp số thu của công ty này biến động, sẽ ảnh hướng lớn đến khả năng cân đối của ngân sách địa phương", báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Nam, thực tế số thu nộp của CTCP ô tô Trường Hải có xu hướng giảm dần trong các năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. Nguyên nhân do có sự cạnh tranh quyết liệt của xe nhập khẩu và các hãng xe với nhau dẫn đến sản lượng tiêu thụ xe ô tô du lịch giảm dần, đây là một nội dung cần phải được nghiên cứu để định hướng và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới, đảm bảo phát triển toàn diện và tăng thu ngân sách một cách bền vững. 

Ngoài nguồn thu từ Trường Hải, UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết nguồn thu từ hoạt động thủy điện cũng giảm dần qua các năm do thời tiết khô hạn kéo dài, các nhà máy thủy điện không đủ nước phát điện theo công suất thiết kế. 

Công tác thu ngân sách được tăng cường, tuy nhiên vẫn còn thất thu trên một số lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, đất đai và các hộ khoán thu...; số nợ đọng về thuế dưới 5% thu nội địa nhưng vẫn còn lớn, cần có giải pháp khắc phục.

Văn Luận

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã gọi là nhà ở xã hội thì giá bán phải do Nhà nước duyệt
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng quy định Nhà nước quyết định giá bán nhà ở xã hội thì mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng, nếu không sẽ thành nhà ở thương mại.