Vĩ mô

​PTT Vương Đình Huệ khảo sát tiền lương tại Đảng ủy Khối DN Trung ương

21:45 | 25/11/2017

Chia sẻ

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, chính sách tiền lương là biện pháp quan trọng tái cơ cấu lại tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Chiều 25/11, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã khảo sát tại Đảng uỷ khối doanh nghiệp Trung ương.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, chính sách tiền lương là biện pháp quan trọng tái cơ cấu lại tập đoàn, tổng công ty mà nhà nước có cổ phần chi phối. Do đó, cần tăng cường tính tự chủ về thực hiện chính sách lương cho doanh nghiệp, nhưng cần có lộ trình vì các kế hoạch lương đã được xác định từ nay tới năm 2020. Nhà nước vẫn phải quản lý lương tối thiểu vùng theo thông lệ quốc tế, vị trí nào nhà nước bổ nhiệm thì nhà nước quản lý tiền lương, nếu nhà nước không bổ nhiệm nữa như các chức danh Tổng giám đốc sau này thì nhà nước sẽ thả nổi cho doanh nghiệp quyết định lương của các chức danh này.

Phó Thủ tướng đề nghị, các Bộ xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước để xác định rõ mức chi trả tiền lương của doanh nghiệp. Về điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, cần tính tới việc tích luỹ biến động của chỉ số giá tiêu dùng và tăng năng suất lao động. Thẩm quyền thì nên quy định linh hoạt, giao Thủ tướng Chính phủ ra quyết định điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, thay vì Chính phủ phải ban hành Nghị quyết về điều chỉnh. Bên cạnh đó, các bộ nghiên cứu bỏ thang, bảng lương trong khối sản xuất kinh doanh theo lộ trình để tự doanh nghiệp quyết định tiền lương:

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Hôm nay chúng ta chỉ đề cập đến chính sách cải cách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp Nhà nước, tất nhiên trên nền tảng của cái chung nhưng có đặc thù riêng của khối doanh nghiệp Nhà nước. Và xem xét cải cách chính sách bảo hiểm xã hội qua lăng kính của doanh nghiệp, coi khoản trích đóng bảo hiểm xã hội là một phần chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Những bất cập hạn chế yếu kém rồi đi sâu vào các nguyên nhân khách quan chủ quan quan trọng nhất là định hướng cải cách tiền lương trong thời gian tới.”/.

ptt vuong dinh hue khao sat tien luong tai dang uy khoi dn trung uong Thông qua những quyết sách lớn mang tính đột phá

Quốc hội đã thảo luận, thông qua hàng loạt quyết sách lớn mang tính đột phá về thể chế do Chính phủ trình tại kỳ ...

Văn Hiếu