|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

PTI muốn tăng vốn gấp ba lần, lợi nhuận kế hoạch năm 2024 giảm 31%

06:54 | 10/04/2024
Chia sẻ
Tại đại hội năm nay, PTI sẽ tiếp tục trình kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100% và phát hành cổ phiếu bằng vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100% hoặc 50%. Nếu được thông qua, vốn điều lệ của công ty có thể sẽ lên gấp ba lần so với hiện tại.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI - Mã: PTI) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Cuộc họp sẽ được tổ chức vào sáng ngày 24/4 tại Trụ sở chính của PTI, tòa nhà số 95 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

ĐHĐCĐ sẽ thảo luận và thông qua những vấn đề như báo cáo hoạt động, kế hoạch năm 2024, tờ trình chào bán cổ phiếu, phát hành cổ phiếu để tăng vốn và vấn đề nhân sự. 

Kế hoạch nâng vốn điều lệ gấp ba lần

Theo Hội đồng Quản trị (HĐQT) PTI, công ty bảo hiểm này đang có năng lực về vốn thấp so với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Cụ thể, các chỉ số như biên khả năng thanh toán hay tỷ lệ an toàn vốn (BCAR) của PTI đều đang thấp hơn các đối thủ cạnh tranh. Công ty cũng bị đánh giá triển vọng ở mức tiêu cực (negative outlook) bởi AM Best do vấn đề thiếu vốn. 

Do đó, HĐQT dự kiến sẽ nâng vốn điều lệ trong năm 2024 theo hai cấu phần: phát hành cổ phiếu bằng vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Vốn điều lệ của PTI có thể vượt qua PVI nếu được thông qua cả hai kế hoạch.

HĐQT PTI sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua một trong hai phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu bằng nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100% hoặc 50%. Theo phương án thứ nhất, công ty sẽ phát hành thêm 80,4 triệu cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng thêm 804 tỷ đồng, gấp đôi so với hiện nay.

Nguồn vốn thực hiện là từ vốn chủ sở hữu, bao gồm: thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác nếu có. Nguồn sử dụng để thực hiện cụ thể sẽ do HĐQT quyết định. 

Với phương án thứ hai, PTI sẽ phát hành 40,2 triệu cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng thêm 402 tỷ, gấp rưỡi hiện nay. Nguồn vốn thực hiện là từ thặng dư vốn cổ phần. Thời gian thực hiện của cả hai phương án đều là trong năm 2024, sau khi có phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Do HĐQT đã trình ĐHĐCĐ kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông nên sẽ không thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền.

Ngoài kế hoạch trên, HĐQT cũng đề xuất chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100%. Trong tài liệu, PTI đang để giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Dự kiến thời gian thực hiện kế hoạch trong năm 2024, sau khi có chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Theo tờ trình, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 50%. Trong trường hợp không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác.

Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được PTI sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tài chính dài hạn và các giấy tờ có giá trên thị trường (45% số tiền thu được); bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tiền gửi tại ngân hàng (45% số tiền thu được); bổ sung nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng và hệ thống công nghệ thông tin (10% số tiền thu được).

Tuy nhiên, vào ĐHĐCĐ năm 2023 và 2022, kế hoạch tăng vốn từ phát hành cổ phiếu tương tự đã bị đại diện của DB Insurance (sở hữu hơn 37% vốn PTI) phủ quyết.

Nếu cả hai tờ trình tăng vốn của năm nay được thông qua, vốn điều lệ của PTI sẽ tăng 150% hoặc 200% so với hiện nay, lên 2.010 tỷ đồng hoặc 2.412 tỷ đồng.

Kế hoạch lợi nhuận giảm so với 2023

HĐQT PTI đề xuất mục tiêu lợi nhuận trước thuế trong năm 2024 của PTI ở mức 220 tỷ đồng, giảm 31,6% so với kết quả thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế ở mức 175 tỷ đồng. 

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PTI được kỳ vọng ở mức 5.353 tỷ đồng, cao hơn 9,7% so với năm 2023. Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính dự kiến đạt 279,2 tỷ đồng, tăng 7,1%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của PTI. (Ảnh: PTI).

Ngoài các vấn đề trên, ĐHĐCĐ PTI cũng sẽ xem xét miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là bà Vũ Nam Hương và ông Jung Young cũng như miễn nhiệm Ban Kiểm soát với ông Lee Tae Hun. 

Vừa qua, bà Vũ Nam Hương đã có đơn xin từ nhiệm do bận công việc. Không lâu trước đó, bà Hương được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc của LPBank.

Đồng thời, ĐHĐCĐ sẽ bầu bổ sung số  thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2025 bằng đúng số thành viên được miễn nhiệm. Hiện PTI vẫn chưa công bố thông tin về những người được đề cử vào các vị trí trên.

Minh Quang