|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi sau thuế quý IV gấp gần 27 lần, bảo hiểm PTI thoát lỗ trong năm 2023

11:40 | 26/01/2024
Chia sẻ
Bảo hiểm PTI đã ghi nhận hoạt động kinh doanh tài chính và bảo hiểm tăng trưởng mạnh, giúp công ty thoát lỗ.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI - Mã: PTI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV, với lợi nhuận trước thuế tăng gần 2.576% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, công ty đã thoát lỗ mang về khoản lãi sau thuế 250,3 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, PTI đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 5.730 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 112 tỷ đồng (số liệu hợp nhất). Như vậy, công ty đã hoàn thành hơn 100% kế hoạch doanh thu và 226% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Đa số các hoạt động kinh doanh của PTI đều mang lại kết quả tích cực.

Kết quả khả quan của PTI trong quý IV cũng như cả năm đến từ việc kiểm soát chi phí của hoạt động kinh doanh bảo hiểm và lãi lớn từ hoạt động tài chính. 

Cụ thể, mặc dù doanh thu thuần từ bảo hiểm của công ty kém hơn so với cùng kỳ, nhưng tổng chi phí của hoạt động này còn giảm mạnh hơn. Quý IV, doanh thu từ hoạt động này là 1.146,2 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ, còn chi phí là 1.001,1 tỷ đồng, giảm 20,7%. Do đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã tăng 142,2%, lên 145,1 tỷ đồng. 

Ngoài ra, hoạt động tài chính ghi nhận khoản lãi thuần tăng 648,7%, đạt 86,5 tỷ đồng hỗ trợ hơn nữa lợi nhuận của PTI. Những hoạt động như kinh doanh bất động sản đầu tư và các hoạt động khác đóng góp không đáng kể vào cơ cấu lợi nhuận của công ty.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,2% trong quý IV, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của công ty vẫn tăng 1.751,3%, đạt 160 tỷ đồng. 

 

Kết quả cả năm của PTI cũng tương tự khi hoạt động kinh doanh bảo hiểm thoát lỗ 200 tỷ và đem về 309,7 tỷ đồng. Hoạt động tài chính cũng lãi gấp đôi cùng kỳ, ở mức 198,8 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý giảm 18,6% cũng giúp lợi nhuận trước thuế lên mức 320,2 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ WiChart, lợi nhuận quý IV/2023 của PTI là cao nhất trong lịch sử, trong khi kết quả kinh doanh cả năm là tốt nhất kể từ năm 2021. 

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của PTI đạt 8.289 tỷ đồng, giảm 1,1% so với đầu năm. Tiền gửi ngân hàng với kỳ hạn dưới ba tháng của công ty ở mức 1.350 tỷ đồng, gấp 13 lần so với cùng kỳ năm trước.

So với đầu năm, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của PTI đã tụt 39,3%, xuống 2.303 tỷ đồng, chủ yếu do tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi giảm xuống. Trong khi đó, số dư trái phiếu ngắn hạn lại tăng từ 382 tỷ đồng lên 487 tỷ đồng.

Về đầu tư dài hạn, PTI đã tăng mạnh số dư tiền gửi có kỳ hạn dài từ 54 tỷ đồng lên 639 tỷ đồng, trong khi giảm đầu tư vào trái phiếu. 

 

Minh Quang