|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Phân bón Bình Điền (BFC) sắp trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 6%

22:30 | 12/12/2022
Chia sẻ
Phân bón Bình Điền (BFC) dự kiến thanh toán cổ tức lần 1 năm 2022 vào tháng 2/2023.

HĐQT CTCP Phân bón Bình Điền (: BFC) vừa thông qua việc trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng là 18/1/2023, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/1/2023. Ngày thanh toán dự kiến là 10/2/2023. Với hơn 57 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BFC cần chi khoảng 34 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 4, Bình Điền dự kiến mức chia cổ tức năm 2022 không thấp hơn 15%. Trong đó, HĐQT sẽ quyết định mức tạm ứng cổ tức và chi trả cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của phân bón Bình Điền. (Nguồn: BFC).

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, công ty đạt 6.684 tỷ đồng doanh thu tăng 15%, lợi nhuận sau thuế là 164 tỷ đồng giảm 11% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Bình Điền đặt mục tiêu 6.428 tỷ đồng doanh thu, 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Sau ba quý, công ty vượt 4% kế hoạch doanh thu, vượt 6% kế hoạch lợi nhuận.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Phân bón Bình Điền.

Về tình hình tài chính, cuối quý III, tổng tài sản của công ty đạt 4.298 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn là 441 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản. Trong đó, 432 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng dưới 3 tháng và 5 tỷ đồng là tiền gửi tiết kiệm trên 3 tháng.

Hàng tồn kho giảm 18% so với cùng kỳ, đạt 2.087 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm.

Tại ngày 30/9, tổng nợ vay của BFC là 1.902 tỷ đồng, chiếm 44% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.876 tỷ đồng, hoàn toàn là vay từ ngân hàng. Vốn chủ sở hữu của công ty cuối quý III là 1.330 tỷ đồng bao gồm 251 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Lâm Anh