Tài chính

Nợ xấu BIDV tăng 2.100 tỉ đồng sau kiểm toán, còn hơn 14.100 tỉ đồng trái phiếu VAMC

21:58 | 07/04/2019

Chia sẻ

Sau kiểm toán, giá trị các khoản nợ xấu nội bảng của BIDV đã tăng hơn 2.100 tỉ đồng đạt mức 18.800 tỉ đồng kéo tỉ lệ nợ xấu nội bảng tăng từ 1,69% lên 1,9%. Cuối năm 2018, BIDV còn 14.138 tỉ đồng nợ xấu đã bán cho VAMC.
Nợ xấu BIDV tăng 2.100 tỉ đồng sau kiểm toán, còn hơn 14.100 tỉ đồng trái phiếu VAMC - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Nguồn: BIDV)

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã qua kiểm toán, tại thời điểm 31/12/2018,  nợ xấu nội bảng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) đạt mức 18.800 tỉ đồng, tăng hơn 2.100 tỉ đồng so với số liệu trước kiểm toán. Đồng thời, tỉ lệ nợ xấu nội bảng của nhà băng này cũng tăng từ 1,69% lên 1,9%.

Nợ xấu của BIDV tăng mạnh sau kiểm toán là do một số các khoản nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1) và nợ cần chú ý (nhóm 2) đã bị chuyển xuống nhóm nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nợ nghi ngờ (nhóm 4).

Cụ thể, hậu kiểm toán, nợ nhóm 1 và nhóm 2 của BIDV đã giảm lần lượt 1.391 tỉ đồng và 714 tỉ đồng. Trong khi nợ nhóm 3 và nhóm 4 đã tăng thêm lần lượt 603 tỉ đồng và 1.502 tỉ đồng.

Nợ xấu gia tăng trong khi trích lập dự phòng không thay đổi đã kéo tỉ lệ bao nợ xấu của BIDV giảm từ 74% xuống 66% sau kiểm toán. Điều này có nghĩa, tại ngày 31/12/2018, cứ 100 đồng nợ xấu của nhà băng này chỉ được đảm bảo bởi 66 đồng trích lập dự phòng, giảm so với mức 74 đồng trước kiểm toán.

Nợ xấu BIDV tăng 2.100 tỉ đồng sau kiểm toán, còn hơn 14.100 tỉ đồng trái phiếu VAMC - Ảnh 2.

Các chỉ tiêu tài chính của BIDV trước và sau kiểm toán (Nguồn: BCTC)

Mặt khác, tính đến thời điểm ngày 31/12/2018, BIDV còn nắm giữ hơn 14.138 tỉ đồng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành, giảm 27% so với hồi đầu năm; trong đó đã trích lập dự phòng 7.676 tỉ đồng.

Năm 2018 với lợi nhuận trước thuế BIDV đạt 9.472 tỉ đồng, tăng 9,3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.541 tỉ đồng, tăng 8,6%. Riêng trong quí IV/2018, lợi nhuận sau thuế đạt 1.714 tỉ đồng, giảm 33% so với năm trước.

Cũng theo báo cáo tài chính, chi phí cho nhân viên của BIDV năm 2018 đã tăng thêm 380 tỉ đồng lên gần 8.880 tỉ đồng, tương đương tăng 4,5%. Trong đó, riêng chi lương và phụ cấp là 7.620 tỉ đồng, tăng 4,3% so với năm 2017.  

Với lượng nhân viên vào khoảng 25.237, bình quân thu nhập của mỗi nhân viên BIDV ở mức 25,2 triệu đồng/tháng, tăng 4,6% so với mức công bố năm 2017 là 24,08 triệu đồng/tháng.

Quốc Thụy