|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhựa Tiền Phong (NTP) đặt kế hoạch giảm lãi năm 2021

10:43 | 30/03/2021
Chia sẻ
Mặc dù có kế hoạch tăng doanh thu, song lãnh đạo Nhựa Tiền Phong vẫn quyết định hạ mục tiêu lợi nhuận năm 2021 so với thực hiện 2020.
Nhựa Tiền Phong (NTP) đặt kế hoạch giảm lãi năm 2021 - Ảnh 1.

Bên trong một nhà máy sản xuất nhựa. (Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp).

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã: NTP) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021, trong đó đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện 2020. Về phía lợi nhuận, công ty đặt kế hoạch đi lùi với mục tiêu đạt 432 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ, giảm 17%.

Năm 2020, Nhựa Tiền Phong ghi nhận 4.629 tỷ đồng doanh thu, giảm 3% so với 2019. Lãi sau thuế và lãi trước thuế công ty mẹ lần lượt đạt 447 tỷ đồng và 505 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 9% và 11% so với năm liền trước. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.796 đồng.

Công ty đã thực hiện được 91% kế hoạch doanh thu và vượt 11% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Nhựa Tiền Phong gần 3.896 tỷ đồng, giảm gần 700 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Trong đó, tiền, tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn 1 tháng  hơn 212 tỷ đồng, giảm 85 tỷ đồng và chiếm 5% tổng tài sản.

Tổng các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho đã giảm gần 600 tỷ đồng trong năm, xuống còn 1.457 tỷ đồng, chiếm 37%.

Ở phần nguồn vốn, nợ phải trả của công ty ghi nhận khoảng 1.306 tỷ đồng, giảm hơn 600 tỷ đồng, trong đó 97% là nợ ngắn hạn. Tính đến hết năm 2020, công ty đã đi vay 944 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn.

Vốn góp chủ sở hữu xấp xỉ đạt mốc 1.178 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng và chiếm 30% tổng nguồn vốn.

Thiên Trường