|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nhóm Dragon Capital liên tục mua bán cổ phiếu DXG, hạ tỷ lệ sở hữu xuống dưới 17%

16:29 | 23/11/2022
Chia sẻ
Trong khoảng thời gian 16/11 - 21/11, Dragon Capital đã bán ròng tổng cộng gần 2,8 triệu cổ phiếu DXG.

Theo thông báo trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), nhóm quỹ Dragon Capital đã thực hiện giao dịch cổ phiếu DXG của CTCP Tập đoàn Đất Xanh.

Cụ thể, với giao dịch thực hiện trong phiên 16/11, quỹ thành viên CTBC Vietnam Equity Fund bán 2,2 triệu đơn vị, Hanoi Investments Holdings Limited mua 1 triệu đơn vị và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) bán 100.000 đơn vị.

Tổng cộng nhóm quỹ Dragon Capital bán ròng 1,3 triệu cổ phiếu DXG trong phiên 16/11. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu Dragon Capital nắm giữ thay đổi từ 104.750.159 đơn vị xuống 103.450.159 đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu thay đổi từ 17,1713% xuống 16,9582%.

Báo cáo thay đổi sở hữu Dragon Capital gửi HOSE. Nguồn: DC.

Với giao dịch thực hiện trong phiên 17/11, quỹ thành viên CTBC Vietnam Equity Fund bán 2,9 triệu đơn vị, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua 5 triệu đơn vị, Hanoi Investments Holdings Limited mua 2 triệu đơn vị, KB Vietnam Focus Balanced Fund mua 300.000 đơn vị và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) mua 200.000 đơn vị.

Tổng cộng nhóm quỹ Dragon Capital mua ròng 4,6 triệu cổ phiếu DXG trong phiên 17/11. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu Dragon Capital nắm giữ thay đổi từ 103.450.159 đơn vị lên 108.050.159 đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu thay đổi từ 16,9582% lên 17,7122%.

 Báo cáo thay đổi sở hữu Dragon Capital gửi HOSE.  

Với giao dịch thực hiện trong phiên 21/11, quỹ thành viên CTBC Vietnam Equity Fund bán 3,7 triệu đơn vị và KB Vietnam Focus Balanced Fund bán 360.000 đơn vị.

Tổng cộng nhóm quỹ Dragon Capital bán ròng 4,06 triệu cổ phiếu DXG trong phiên 21/11. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu Dragon Capital nắm giữ thay đổi từ 106.010.659 đơn vị xuống 101.950.659 đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu thay đổi từ 17,3779% xuống 16,7124%.

Báo cáo thay đổi sở hữu Dragon Capital gửi HOSE. 

Theo số lượng cổ phiếu DXG mà Dragon Capital còn nắm giữ vào ngày 21/11 là 101.950.659 đơn vị, nhóm quỹ này đã bán ròng tổng cộng 2.799.500 cổ phiếu DXG trong khoảng thời gian 16/11 - 21/11. 

Diệu Nhi