Tài chính

NHNN yêu cầu rà soát lại hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng

11:34 | 23/08/2019

Chia sẻ

Trong công văn gửi các ngân hàng, NHNN nhấn mạnh sẽ xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm qui định liên quan đến hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
NHNN sẽ xử lí nghiêm các ngân hàng vi phạm trong hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Nguồn: SBV)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn gửi các ngân hàng thương mại trong nước yêu cầu kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Qua công tác quản lí nhà nước về hoạt động ngân hàng trong các tháng đầu năm 2019 NHNN nhận định hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại (NHTM) nói chung còn tiềm ẩn rủi ro. 

Số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại một số ngân hàng chiếm tỉ trọng lớn trong tổng tài sản và tiếp tục tăng nhanh. Trong đó, số dư đầu tư trái phiếu vào lĩnh vực xây dựng, bất động sản lớn khi thị trường bất động sản chưa phục hồi vững chắc, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. 

Bên cạnh đó, một số ngân hàng đầu tư trái phiếu với mục đích khác ở mức cao và biến động lớn, khó kiểm soát. Trong khi một số ngân hàng tiếp tục đầu tư trái phiếu với mục đích cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành trong năm 2019.

Từ thực trạng trên, Thống đốc NHNN yêu cầu các NHTM phải rà soát các qui định nội bộ liên quan đến hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, hạn chế rủi ro trong hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp.

Đặc biệt, NHNN yêu cầu các NHTM không được mua trái phiếu doanh nghiệp trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

Đồng thời, các ngân hàng cũng phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư trái phiếu có mục đích đầu tư vào các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoặc tăng qui mô vốn của tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để hạn chế rủi ro.

Theo NHNN, các NHTM phải tăng cường kiểm tra, giám sát sau cho vay. Trong đó đặc biệt là giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích; thường xuyên theo dõi, đánh giá để xác định sớm các dấu hiệu bất thường về khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp.

Từ đó, kịp thời phát hiện, xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, qui định nội bộ trong hoạt động cấp tín dụng.

Ngoài ra, NHNN cũng yêu cầu các NHTM cần tăng cường kiểm soát hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp; tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát nợ nhằm hạn chế nợ xấu phát sinh; nâng cao năng lực đánh giá, thẩm định và hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng;...

Các ngân hàng phải tập trung rà soát việc đầu tư trái phiếu đối với các doanh nghiệp có số dư lớn, nhất là các doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác. 

Các tổ chức cần đảm bảo tuân thủ đúng qui định về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là qui định về giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng, nhóm khách hàng có liên quan.

NHNN nhấn mạnh sẽ xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm qui định của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Quốc Thụy