Tài chính

NHNN đã chấp thuận BIDV tăng vốn lên 40.220 tỉ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank

19:51 | 17/04/2019

Chia sẻ

BIDV cho hay, ngày 21/2, NHNN đã có văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ cho BIDV từ 34.187 lên 40.220 tỉ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank.

Tại tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID), liên quan đến việc phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, trong năm 2018, BIDV đã báo cáo, giải trình bổ sung với các cơ quan quản lý để xem xét phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành.

Ngày 30/10/2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có công văn chấp thuận chủ trương đối với phương án tăng vốn điều lệ. Trên cơ sở chấp thuận của NHNN, BIDV đã triển khai thủ tục báo cáo đại hội đồng cổ đông thông qua xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngay trong tháng 11/2018, BIDV và đối tác đã hoàn thành các nội dung Khảo sát thực trạng bổ sung. Từ tháng 12/2018 đến nay, BIDV triển khai các bước tiếp theo bao gồm: Báo cáo NHNN xem xét chấp thuận tăng vốn điều lệ; Hoàn thành việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập trong nước và thực hiện Báo cáo định giá; Tiếp tục đàm phán các văn kiện giao dịch với đối tác.

Cũng trong tài liệu gửi cổ đông trước ngày đại hội, BIDV cho hay, ngày 21/2/2019, NHNN đã có văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ cho BIDV từ 34.187 lên 40.220 tỉ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank.

Đồng thời trong giai đoạn này, BIDV đã báo cáo NHNN các vướng mắc trong quá trình đàm phán (về Điều khoản chuyển nhượng, Thư cam kết của NHNN…) và tích cực đàm phán với đối tác để có thể hoàn tất giao dịch theo kế hoạch đã trình cổ đông.

Đối với việc phát hành thêm cổ phần mới theo hình thức chào bán ra công chúng, BIDV cho biết, trong năm qua thị trường chứng khoán có nhiều biến đông không thuận lợi, ngân hàng chưa nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, BIDV đang tập trung triển khai các nội dung liên quan cấu phần bán chiến lược cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nên chưa triển khai phần này. Ngoài ra, theo ý kiến của cơ NHNN nên BIDV chưa có cơ sở thực hiện trong năm 2018.

Về phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP, BIDV đã thực hiện trình phương án phát hành này liên tục trong các kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2017, 2018. Tuy nhiên, với ý kiến của NHNN, việc thực hiện phương án tăng vốn này vẫn phải chờ ý kiến của các Bộ ngành, do đó chưa có căn cứ thực hiện trong năm 2018.

Minh Anh