Nhà đất

Nhiều bất cập, Kiên Giang đề nghị tạm dừng quy hoạch đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế

16:40 | 03/08/2019

Chia sẻ

UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho tạm dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho tạm dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế cho tới khi Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

phu quoc2

Kiên Giang đề nghị tạm dừng quy hoạch đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế. Ảnh minh họa: saigonstartravel.com.

Đồng thời, UBND tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị Thủ tướng cho phép tỉnh được tổ chức triển khai lập mới Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc theo hướng quy hoạch khu kinh tế Phú Quốc. Nguồn kinh phí quy hoạch từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Bên cạnh đó, tỉnh Kiên Giang cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng hình thức lựa chọn và chỉ định thuê đơn vị tư vấn nước ngoài lập quy hoạch và được thực hiện cơ chế tự thỏa thuận khi xem xét giá trị hợp đồng và thực hiện thanh toán với tư vấn nước ngoài. UBND tỉnh Kiên Giang cam kết chịu trách nhiệm về kết quả lựa chọn tư vấn đảm bảo năng lực, kinh nghiệm, uy tín để lập quy hoạch.

Về nguyên nhân đưa ra những đề nghị nêu trên, UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện nay Phú Quốc vẫn đang thực hiện theo Quyết định số 178 ngày 5/10/2004 của Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Theo tỉnh Kiên Giang, đến nay quyết định này đã không còn phù hợp với tình hình phát triển của huyện Phú Quốc. 

"Căn cứ theo các nội dung tại Khoản 4 Điều 16 của Luật Quy hoạch thì việc xây dựng quy hoạch của cấp huyện sẽ được tích hợp vào quy hoạch tỉnh, trong khi nhiều mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của Phú Quốc đã vượt so với các mục tiêu được phê duyệt tại quyết định 178 nêu trên Chỉnh phủ. 

Nếu chờ đến quy hoạch tỉnh được lập và phê duyệt thì sẽ khó khăn cho Phú Quốc trong việc định hướng tiếp các mục tiêu, phương hướng phát triển đồng thời sẽ vướng mắc trong quá trình thu hút, kêu gọi và triển khai thực hiện các dự án đầu tư", UBND tỉnh Kiên Giang cho biết.

Khánh Hà