|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ Đông Nam Á tăng gần 130% trong tháng 1

21:35 | 14/02/2021
Chia sẻ
Ty trọng nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ Đông Nam Á chiếm 23,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa tháng 1/2021 tăng 18,7% so với tháng 12/2020, đạt  91,2 triệu USD, so với tháng 1/2020 cũng tăng 10,4%.

Sữa và sản phẩm sữa được nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường New Zealand, với 25,37 triệu USD, chiếm 27,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa của cả nước, tăng 9,6% so với tháng 12/2020 nhưng giảm 19,5% so với tháng 1/2020.

Đáng chú ý, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ thị trường Đông Nam Á tăng 31,6% so với tháng 12/2020 và tăng mạnh 129,2% so với tháng 1/2020, đạt 21,48 triệu USD, chiếm 23,6% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ Đông Nam Á tăng gần 130% trong tháng 1 - Ảnh 1.

Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa tháng 1/2021. ĐVT: USD. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Ngoài ra, nhập khẩu từ thị trường EU tăng 30,3% so với tháng 12/2020 và tăng 13,7% so với tháng 1/2020, đạt 14,51 triệu USD, chiếm 15,9% trong tổng kim ngạch.

Nhìn chung nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ đa số các thị trường trong tháng đầu năm nay đều tăng kim ngạch so với tháng 12/2020, trong đó nhập khẩu từ thị trường Singapore tăng mạnh 53,5%, đạt 10,04 triệu USD và cũng tăng 488,5% so với tháng 1/2020.

Bên cạnh đó, nhập khẩu từ Malaysia cũng tăng mạnh so với tháng 12/2020 và tăng so với tháng 1/2020, với mức tăng tương ứng 51,7% và 121%, đạt 6,9 triệu USD.

Như Huỳnh