Hàng hóa

Ngao hoa, ngao trắng và nghêu lụa chính thức được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc

15:35 | 13/10/2019

Chia sẻ

Cùng với 45 loài thủy sản hiện đã có trong Danh mục các sản phẩm thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc, nước này vừa cập nhật thêm ba loại thủy sản khác của Việt Nam.

Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công thương) cho biết Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới đây có công hàm thông báo đồng ý bổ sung ba loại thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào nước này.

Theo đó, phía Trung Quốc cho biết, trên cơ sở đề nghị của phía Việt Nam, Trung Quốc đã đồng ý mở cửa thị trường cho ba sản phẩm thủy sản gồm ngao hoa, ngao trắng và nghêu lụa vào Danh mục các sản phẩm thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc.

Phía Trung Quốc cho rằng, các sản phẩm này của Việt Nam đã được phía Trung Quốc tiến hành đánh giá hệ thống kiểm soát thủy sản, danh mục hiện cũng đã có các sản phẩm ngao, ốc khác và nguồn gốc của ba sản phẩm thủy sản này được khai thác tự nhiên, được phía Việt Nam quản lí và chứng nhận với qui trình tương đồng.

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2019 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 831,81 triệu USD, tăng hơn 14,% so với cùng kì, chiếm 3,2% tổng lượng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ra thế giới.

Thông báo của phía Trung Quốc cũng đề nghị Việt Nam triển khai việc kiểm nghiệm kiểm dịch và cấp Chứng thư theo mẫu đã được hai bên thống nhất để các sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc được triển khai thuận lợi.

Như vậy, với việc mở cửa thêm ba loại thủy sản nêu trên, đã có 48 loài thủy sản các loại của Việt Nam được Trung Quốc cập nhật vào danh mục các sản phẩm thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc để làm thực phẩm cùng 36 loài được phép nhập khẩu làm động vật cảnh và một loài làm giống nuôi.


Như Huỳnh