|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngân sách Nhà nước bội chi gần 137 nghìn tỉ đồng trong 11 tháng

12:07 | 29/11/2020
Chia sẻ
Tính từ đầu năm đến ngày 15/11/2020, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt hơn 1.186 nghìn tỉ đồng. Trong khi đó, tổng chi ngân sách ước tính đạt hơn 1.323 nghìn tỉ đồng.
Ngân sách Nhà nước bội chi gần 137 nghìn tỉ đồng trong 11 tháng - Ảnh 1.

Tính từ đầu năm đến ngày 15/11/2020, NSNN bội chi gần 137 nghìn tỉ đồng. (Ảnh minh hoạ: Bnews/TTXVN).

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng (năm 2020) của Tổng cục Thống kê, thu ngân sách 15 ngày đầu tháng 11/2020 ước tính đạt 29 nghìn tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kì tháng 10/2020 do một số khoản thu phát sinh theo quí đã nộp vào tháng trước. 

Chi ngân sách đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lí Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn và hỗ trợ kịp thời cho người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2020 ước tính đạt 1.186,3 nghìn tỉ đồng, bằng 78,4% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 1.001,5 nghìn tỉ đồng, bằng 79,2%; thu từ dầu thô 30,5 nghìn tỉ đồng, bằng 86,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 153,5 nghìn tỉ đồng, bằng 73,8%.

Tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2020 ước tính đạt 1.323,2 nghìn tỉ đồng, bằng 75,7% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 884,3 nghìn tỉ đồng, bằng 83,7%; chi đầu tư phát triển 338,3 nghìn tỉ đồng, bằng 71,9%; chi trả nợ lãi 91,5 nghìn tỉ đồng, bằng 77,4%.

Như vậy, tính từ đầu năm đến ngày 15/11/2020, NSNN bội chi gần 137 nghìn tỉ đồng.

Trước đó, giữa tháng 11/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2021.

Theo Nghị quyết, tổng số thu NSNN năm 2021 dự toán là 1.343,3 nghìn tỉ đồng. Tổng số chi NSNN là 1.687 nghìn tỉ đồng. Mức bội chi NSNN là 343,6 nghìn tỉ đồng, tương đương 4% GDP.

Trong đó, bội chi ngân sách Trung ương (NSTƯ) là 318,8 nghìn tỉ đồng (3,7% GDP), bội chi ngân sách địa phương là 24,8 nghìn đồng (0,3% GDP). Tổng mức vay của NSNN là 608,5 nghìn tỉ đồng.

Cùng với dự toán 2021, Nghị quyết cũng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về dự toán NSNN năm 2020.

Cụ thể, tăng bội chi NSTƯ 133,5 nghìn đồng để bảo đảm dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020. Đồng thời, giao Chính phủ phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi để giảm bội chi ngân sách nhà nước, thực hiện huy động vay bù đắp bội chi phù hợp với tiến độ thu và dự kiến giải ngân ngân sách Trung ương năm 2020.

Hà Lê

Tỷ suất lợi nhuận của ‘cá mập’ ngoại thua xa quỹ nội, nhóm top đầu chưa thể thắng VN-Index
Những nhà quản lý quỹ trên thị trường đang đối mặt với vấn đề như hiệu suất kém xa mặt bằng chung (tham chiếu VN-Index), tiền đồng mất giá dẫn đến nguy cơ bị rút quỹ.