Thời sự
[ Live ]

Chính sách tài khóa giúp giảm, giãn khoảng 100.000 tỉ đồng nghĩa vụ nộp NSNN

09:28 | 05/11/2020

Chia sẻ

Bộ trưởng Tài chính cho biết các chính sách tài khóa đã góp phần giảm, giãn khoảng 100.000 tỉ đồng nghĩa vụ nộp NSNN, giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn về dòng tiền, tăng tỉ lệ vốn cho doanh nghiệp.

Hôm nay 5/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc toàn thể thứ ba, với 29 đại biểu đã đăng kí và sẽ tham gia thảo luận, trong đó tập trung vào dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 và các nội dung quan trọng khác.

Anh Đào