Thời sự
[ Live ]

Bộ trưởng Công Thương: Sẽ tiếp tục siết chặt quản lí trong phát triển thủy điện

09:12 | 04/11/2020

Chia sẻ

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết sẽ có tham mưu chính sách với Chính phủ để tiếp tục siết chặt quản lí trong phát triển thủy điện, để hạn chế tối đa những tác động tiêu cực nếu có, đồng thời tiếp tục khai thác tốt những cái nguồn tài nguyên của đất nước.

Ngày 4/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch năm 2021; mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Anh Đào