Thời sự

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng mới đạt 56%

07:48 | 28/08/2020

Chia sẻ

Lũy kế 8 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 147.000 tỉ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8 ước thực hiện 11.900 tỉ đồng căn cứ số liệu của Cục thống kê Hà Nội. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm 24,5%, thuế thu nhập cá nhân chiếm 14,3%, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 13,6%, phí và lệ phí chiếm 10%.

Lũy kế 8 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 147.000 tỉ đồng, đạt 56,4% dự toán pháp lệnh năm 2020 và giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong đó, thu từ dầu thô đạt 1.877 tỉ đồng, đạt 89,4% dự toán và giảm 26,9% so với cùng kỳ năm trước; thu nội địa (trừ dầu thô) đạt 135.300 tỉ đồng, đạt 52,4% và giảm 14,1%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong tổng thu nội địa 8 tháng năm 2020 là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 28.400 tỉ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 12.800 tỉ đồng, giảm 19,7%; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 25.800 tỉ đồng, giảm 25,7%; 

Thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 7,1% lên 19.200 tỉ đồng; thu tiền sử dụng đất tăng 16,6% đạt 12.800 tỉ đồng. Trái lại, thu lệ phí trước bạ chỉ đạt 4.200 tỉ đồng, giảm 10,3%; thu phí và lệ phí đạt 10.200 tỉ đồng, giảm 7,3%.

Là thành phố "đầu tàu" kinh tế của của nước thì mới đây đại diện Sở Tài chính TP HCM cho biết tình hình nguồn thu ngân sách trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh.

Tính đến tháng 8, nguồn thu ước thực hiện đạt hơn 216.000 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 53% so với kế hoạch cả năm 2020 là 405.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, một số nguồn thu quan trọng như thu xuất nhập khẩu đến cuối năm dự kiến chỉ thu được 100.000 tỉ đồng, đạt 80% kế hoạch.

Hoàng Kiều