|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngân hàng Bản Việt thông qua kế hoạch phát hành hơn 160 triệu cp để tăng vốn, mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 44%

10:41 | 12/04/2022
Chia sẻ
Năm 2022, Ngân hàng Bản Việt dự kiến sẽ phát hành 162 triệu cổ phiếu bằng các hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ESOP,... để nâng vốn điều lệ lên hơn 5.298 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Ngân hàng Bản Việt. (Nguồn: Viet Capital Bank).

Ngày 8/4/2022, Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022, trong đó, các cổ đông đã đồng thuận cùng với kế hoạch tài chính như lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỷ, tăng 44% so với năm 2021.

Tổng tài sản tăng 27%, đạt 97.000 tỷ đồng. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư hơn 71.000 tỷ, tăng 28%; dư nợ cấp tín dụng đạt hơn 53.000 tỷ đồng, tăng 15% (tốc độ tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào sự chấp thuận của NHNN).

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã thông qua tờ trình triển khai phương án tăng vốn mà trước đó đã được HĐQT phê duyệt. Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành 55 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 15%.

Cùng với đó, ngân hàng sẽ phát hành gần 92 triệu cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 25% và phát hành 15 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá lần lượt là 917,7 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn dự kiến hoàn thành trong quý IV/2022. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Số vốn điều lệ tăng là 1.618 tỷ, nâng tổng số vốn điều lệ của ngân hàng lên hơn 5.298 tỷ đồng, nhằm gia tăng tiềm lực tài chính và phục vụ cho chiến lược phát triển trung và dài hạn của ngân hàng.

Trong năm 2022, kế hoạch phát triển mạng lưới của ngân hàng tăng thêm 15 điểm giao dịch, nâng tổng số lên 131 đơn vị trên toàn hệ thống.

Hoạt động ngân hàng số cũng tiếp tục được đẩy mạnh với mục tiêu trở thành kênh trọng yếu thay thế kênh truyền thống đối với dịch vụ tài chính nhỏ lẻ. Các sản phẩm, tiện ích tối ưu nhất sẽ được đưa đến khách hàng trong năm 2022 như vay tiêu dùng, đầu tư, bảo hiểm,… trên ngân hàng số Digimi hay kios giao dịch tự động Digimi+,…

Tính đến thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 76.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020. Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 56.000 tỷ, dư nợ tín dụng đạt hơn 46.000 tỷ, tăng lần lượt 20% và gần 16% so với 2020. Lợi nhuận đạt 311 tỷ, vượt 7% so với kế hoạch.

Phương Nga