|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nam Việt (NAV) thay Chủ tịch

08:15 | 23/08/2022
Chia sẻ
Ông Trần Minh Công làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Nam Việt nhiệm kỳ 2021 - 2025 kể từ ngày 19/8.

Ngày 19/8, CTCP Nam Việt (Mã: NAV) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường và thông qua một số vấn đề về nhân sự, chia cổ tức và mua thêm cổ phần của một công ty xi măng.

Tại buổi họp, cổ đông đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt (700 đồng/cp). Với hơn 127 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ chi khoảng 89 tỷ đồng để chia cổ tức đợt này. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong 6 tháng đầu năm là 1.513 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/9. Dự kiến việc chia cổ tức được thanh toán vào ngày 30/9.

Nam Việt cũng được thông qua việc mua thêm cổ phần của CTCP Phát triển Sài Gòn (SDC) để tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% và ủy quyền cho tổng giám đốc làm việc với SDC về các tổn thất, thiệt hại xảy ra trong quá trình điều hành tại đây đồng thời yêu cầu khắc phục xử lý các tổn thất thiệt hại đã gây ra đó.

Theo giới thiệu trên website, SDC tiền thân là Nhà Máy xi măng Sài Gòn – doanh nghiệp nhà nước được thành lập vào năm 1978. 

SDC là công ty chuyên về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh xi măng, phát triển các sản phẩm sau xi măng, đặc biệt là công ty duy nhất ở miền Nam cung cấp cả xi măng trám giếng khoan phục vụ quá trình khai thác dầu khí ngoài thềm lục địa.

Theo báo cáo tài chính năm 2021 được công bố tháng 6 mới đây, SDC có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó Nam Việt sở hữu 34,49%, 12,32% thuộc sở hữu của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn và còn lại của các nhà đầu tư khác.

Năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 484 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 29 tỷ, giảm 23%. Tổng lợi nhuận lũy kế tính đến cuối năm 2021 là 8,5 tỷ đồng.

SDC có quy mô tài sản hơn 207 tỷ, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn gần 113 tỷ đồng, chiếm 55%, đây hầu hết là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng. Bên cạnh đó, công ty ghi nhận hơn 85 tỷ đồng nợ xấu với giá trị có thể thu hồi khoảng 56 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty hơn 142 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ ngắn hạn, gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu. Công ty đi vay ngắn hạn trên 52 tỷ đồng.

Minh Hằng