|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Nam A Bank báo lãi trước thuế quý I tăng 18%, đạt hơn 760 tỷ đồng

18:28 | 04/05/2023
Chia sẻ
Lợi nhuận trước thuế quý I của Nam A Bank đạt hơn 760 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước bất chấp chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã: NAB) công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với lợi nhuận trước thuế ba tháng đầu năm đạt hơn 760 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện gần 29% kế hoạch lợi nhuận năm (2.600 tỷ đồng).

Trong đó thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng đạt 1.554 tỷ đồng, tăng gần 42% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 97%, đạt 129 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt gần 22 tỷ đồng, tăng 55% so với quý I/2022.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và hoạt động kinh doanh khác ghi nhận lãi thuần giảm lần lượt 99% và 97% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro với mức tăng 345% so với cùng kỳ, từ xấp xỉ 50 tỷ đồng lên hơn 221 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý I/2023 của Nam A Bank.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản ngân hàng đạt 194.371 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cuối năm ngoái. Cho vay khách hàng tăng 7,2% lên 128.130 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 10,1%, đạt 137.560 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu của ngân hàng ở mức 2.581 tỷ đồng, tăng gần 33% so với cuối năm 2022 chủ yếu do nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 380%. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,63% lên hơn 2%.

Đến cuối quý I, ngân hàng vẫn còn 1.744 tỷ đồng trái phiếu VAMC.

 

 Một số chỉ tiêu trong quý I/2023 của Nam A Bank.

 

Phương Nga