Hàng hóa

Năm 2020, xuất khẩu gỗ và lâm sản hướng tới mục tiêu 12,5 tỉ USD

14:57 | 03/01/2020

Chia sẻ

Tuy nhiên, theo dự báo, trong bối cảnh cuốc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục có những bất ổn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường có thể tác động đến xuất khẩu gỗ và lâm sản của Việt Nam trong năm 2020.

Theo văn phòng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Hội nghị Tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết về cơ bản năm 2019 ngành lâm nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2019 đạt 5%, tỉ lệ che phủ rừng khoảng 41,85%, tăng 0,2% so với 2018, trồng được trên 239 triệu ha rừng, đạt trên 112% kế hoạch, trồng 63,5 triệu cây phân tán, đạt gần 108% kế hoạch, khai thác gỗ rừng sản lượng 19,5 triệu tấn. 

Đặc biệt, năm 2019 giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 11,2 tỉ USD, đạt 107% so với kế hoạch 10,5 tỉ USD, tăng 20% so với năm 2018. 

Hiện tại, xuất khẩu lâm sản của Việt Nam dựa phần lớn vào thị trường Mỹ và Trung Quốc, trong đó xuất khẩu vào Mỹ chiếm xấp xỉ 51%, Trung Quốc 10,5% trong tổng giá trị xuất khẩu lâm sản của cả nước.

Năm 2020, Tổng cục Lâm nghiệp đặt mục tiêu tỉ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt từ 5 - 5,5%. Giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 12,5 tỉ USD, tăng 10% so với năm 2019; khai thác rừng trồng tập trung đạt 20,5 triệu m3...

Trong bối cảnh cuốc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục có những bất ổn nên tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường với xuất khẩu lâm sản của Việt Nam đòi hỏi ngành lâm nghiệp năm 2020 phải đặc biệt chủ động nắm bắt, tìm hiểu để có những quyết sách, chiến lược điều chỉnh cho phù hợp.

Đồng thời Tổng cục Lâm nghiệp sẽ Triển khai các chương trình, đề án đã được Chính phủ phê duyệt, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Tổng cục Lâm nghiệp cũng tổ chức triển khai tốt Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT); thể chế hóa các cam kết, nâng cao năng lực cho các bên liên quan để thực thi hiệu quả Hiệp định, đặc biệt là thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định cho cộng đồng các doanh nghiệp và các hộ gia đình trồng rừng cũng như toàn xã hội.

Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, năm 2020 Tổng cục Lâm nghiệp phải tập trung hoàn thành Qui hoạch Lâm nghiệp quốc gia, trình Chính phủ dự thảo Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2045 và Chương trình đầu tư công phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025


Như Huỳnh