Vĩ mô

Mức lương tối thiểu vùng I sẽ tăng lên 4.420.000 đồng/tháng từ đầu năm 2020

23:58 | 19/11/2019

Chia sẻ

Từ 1/1/2020, lương tối thiểu vùng của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp sẽ tăng thêm từ 150.000 - 240.000 đồng/người/tháng. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng I sẽ tăng từ 4.180.000 đồng/tháng lên 4.420.000 đồng/tháng...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90 qui định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

Theo đó, từ ngày 1/1/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng so với mức áp dụng năm 2019.

luong

Ảnh minh họa.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng I tăng từ 4.180.000 đồng/tháng lên 4.420.000 đồng/tháng; vùng II tăng từ 3.710.000 đồng/tháng lên 3.920.000 đồng/tháng; vùng III tăng từ 3.250.000 đồng/tháng lên 3.430.000 đồng/tháng; vùng IV tăng từ 2.920.000 đồng/tháng lên 3.070.000 đồng/tháng.

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được qui định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. 

Nghị định nêu rõ, khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại...

Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc trong qui chế của doanh nghiệp.

Nghị định cũng hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng qui định đối với địa bàn đó. 

Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất...

K.Hà