Tài chính

Một tổ chức trong nước mua trọn lô trái phiếu 1.000 tỉ đồng của VIB

08:27 | 21/11/2019

Chia sẻ

Sau khi 3 công ty chứng khoán mua 5.000 tỉ đồng trái phiếu vào tháng 6, mới đây một tổ chức trong nước tiếp tục ôm trọn 1.000 tỉ đồng trái phiếu của VIB.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – Mã: VIB) thông báo phát hành riêng lẻ thành công 1.000 tỉ đồng trái phiếu vào ngày 11/11/2019. Đây là đợt phát hành thứ 7 nằm trong kế hoạch phát hành 16.000 tỉ đồng trái phiếu trong 2019.

Lô trái phiếu 1.000 tỉ đồng có kì hạn 2 năm với lãi suất thực tế 6,75%/năm và được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có ghi tên người sở hữu và thanh toán bằng Đồng Việt Nam

Trái chủ là một tổ chức trong nước còn đại lí đăng kí và quản lí chuyển nhượng là CTCP chứng khoán VNDirect. VNDirect và CTCP Chứng khoán SSI nhận làm đại lí phát hành.

Trước đó vào cuối tháng 6, VIB đã phát hành riêng lẻ thành công 5.000 tỉ đồng trái phiếu trong đó có 2.400 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 2 năm và 1.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm và 1.600 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm có kèm điều khoản mua/bán trước hạn.

Loại trái phiếu 2 năm có lãi suất cố định 6,65%/năm, 3 năm là 6,8%/năm và kì hạn 3 năm có kèm điều khoản mua/bán trước hạn là 6,3%/năm; lãi trả định kì 1 năm/lần.

Theo danh sách trái chủ được VIB công bố, 3 công ty chứng khoán đã mua trọn lô trái phiếu trên gồm CTCP Chứng khoán SSI, CTCP chứng khoán VNDS, CTCP Chứng khoán VPS.

Trong đó, SSI nắm giữ 2.500 tỉ đồng trái phiếu (chiếm 50%); VNDS nắm giữ 1.100 tỉ đồng (chiếm 22%); VPS nắm giữ 1.400 tỉ đồng (chiếm 28%).

Thu Hoài