Doanh nghiệp

Một thành viên HĐQT của Chứng khoán HSC từ nhiệm

22:06 | 05/03/2021

Chia sẻ

Ông Lâm Hoài Anh, Thành viên HĐQT của Công ty Chứng khoán HSC đã nộp đơn từ nhiệm. Nếu đơn từ nhiệm của ông được thông qua thì HĐQT của HSC sẽ còn lại 6 người.

CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC, Mã: HCM) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị là ông Lâm Hoài Anh, nhiệm kỳ IV (2016 - 2020) với lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị (HĐQT) HSC cho biết sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để thông qua đơn từ nhiệm này.

Một thành viên HĐQT của Chứng khoán HSC từ nhiệm - Ảnh 1.

Ông Lâm Hoài Anh, Thành viên Hội đồng quản trị HSC. (Nguồn: HSC).

Theo công bố thông tin trên báo cáo thường niên năm 2019 thì ông Lâm Hoài Anh là Thành viên HĐQT của HSC từ tháng 4/2018. 

Ngoài vị trí này thì ông Anh còn giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC); Thành viên HĐQT của CTCP Sài Gòn Kim Cương và Công ty CP Dệt May Gia Định.

Như vậy, nếu đơn từ nhiệm của ông Lâm Hoài Anh được thông qua thì HĐQT của HSC sẽ còn 6 người gồm ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tịch HĐQT; các thành viên HĐQT không điều hành gồm ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, ông Lê Thắng Cần, ông Lê Anh Minh và ông Lê Hoàng Anh; Thành viên HĐQT điều hành là ông Johan Nyvene.

Minh Hằng