Doanh nghiệp

Một công ty xây dựng báo lãi quý III gấp đôi cùng kỳ

20:48 | 12/10/2021

Chia sẻ

Trong quý III, bên cạnh mảng hợp đồng xây dựng tăng trưởng, SCG có thêm mảng thiết kế với doanh thu đem về gần 95 tỷ đồng, đóng góp 17% vào tổng doanh thu.

CTCP Xây dựng SCG (Mã: SCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu thuần 559 tỷ đồng, tăng 132% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý, bên cạnh doanh thu từ hợp đồng xây dựng, công ty có thêm doanh thu thiết kế, gần 95 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng hơn 4 lần, chủ yếu do lãi ứng trước hợp đồng và đầu tư trái phiếu. Cùng với đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý cũng tăng mạnh. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 22 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế của Xây dựng SCG lần lượt đạt 2.092 tỷ đồng và 125 tỷ đồng, tương ứng tăng 175% và 196%.

Như vậy Xây dựng SCG đã thực hiện được 42% kế hoạch doanh thu và 50% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm sau ba quý.

Xây dựng SCG báo lãi quý III gấp đôi cùng kỳ, có thêm mảng thiết kế mang về doanh thu gần trăm tỷ - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý III/2021 của Xây dựng SCG.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của Xây dựng SCG xấp xỉ 4.304 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so ngày đầu năm và tăng 8% so với cuối quý II. 

Mức tăng phần lớn đến từ các khoản phải thu ngắn hạn, chiếm phần lớn từ các khách hàng CTCP Xây dựng V-Pro và những công ty liên quan đến Tập đoàn Sunshine của Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn.

Cuối quý III, lượng tiền mặt của nhà thầu SCG đã tăng từ 17 tỷ đồng cuối quý II lên hơn 349 tỷ đồng. 

Ngoài ra so với đầu năm, doanh nghiệp còn ghi nhận khoản đầu tư trái phiếu 230 tỷ đồng mua từ bên liên quan là CTCP Roman E&C (cùng cổ đông lớn).

Về phía nguồn vốn, đơn vị này đẩy mạnh đi vay hơn 1.494 tỷ đồng, tất cả là trái phiếu phát hành, được đảm bảo bằng toàn bộ cổ phiếu của CTCP Sunshine Homes cùng hệ sinh thái.  

Minh Hằng