Doanh nghiệp

FPT vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm sau 10 tháng

12:20 | 12/11/2021

Chia sẻ

Cả lợi nhuận, doanh thu của khối công nghệ và viễn thông tiếp tục tăng trưởng hai chữ số, giúp Tập đoàn FPT vượt kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 10 tháng.

Công ty cổ phần FPT (Mã: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2021.

Trong 10 tháng đầu năm, Tập đoàn FPT ghi nhận 28.215 tỷ đồng doanh thu và 5.206 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 19,4% và 19,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 3.482 tỷ đồng, tăng 19%. Biên lợi nhuận trước thuế 10 tháng tăng từ 18,4% lên 18,5%.

Sau 10 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được khoảng 102% kế hoạch doanh thu và 104% lợi nhuận cả năm.

Về cơ cấu doanh thu, luỹ kế 10 tháng, khối công nghệ mang về cho tập đoàn 16.207 tỷ đồng doanh thu và 2.361 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 24,9% và 28,5% so với cùng kỳ. 

Khối viễn thông ghi nhận 10.346 tỷ đồng doanh thu và 1.988 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; tăng lần lượt 11% và 20% so với cùng kì.

FPT vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm sau 10 tháng - Ảnh 1.

Nguồn: FPT.

Luỹ kế 10 tháng, doanh thu ký mới của mảng công nghệ đạt 19.462 tỷ đồng, tăng trưởng 27%. Riêng thị trường nước ngoài, doanh thu ký mới đạt 14.030 tỷ đồng, tăng trưởng 28%.

Doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài đạt 11.731 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.977 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 20,2% và 22,7% so với cùng kỳ. 

Trong đó, thị trường Mỹ và APAC ghi nhận tăng trưởng doanh thu lần lượt 46% và 32%, nhờ vào các hợp đồng lớn thắng thầu tại các thị trường này.

Doanh thu chuyển đổi số 10 tháng đạt mức tăng trưởng 69% nhờ đà tăng từ các công nghệ AI, phân tích dữ liệu, điện toán đám mây và low code.

FPT vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm sau 10 tháng - Ảnh 2.

Diễn biến giá cổ phiếu FPT. (Nguồn: TradingView).

Phương Nga