Tài chính

Moody's xếp hạng B1 đối với chương trình phát hành trái phiếu quốc tế của SeABank

14:00 | 28/10/2019

Chia sẻ

Hãng xếp hạng Moody's thực hiện xếp hạng tín nhiệm B1 đối với chương trình phát hành trái phiếu quốc tế dài hạn không đảm bảo đổi với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).
324329hd622t28

Ảnh: Moody's

Việc đánh giá xếp hạng được dựa trên những tài liệu, điều khoản và điều kiện dự kiến không thay đổi trên những thông tin dự kiến của ngân hàng.

Trái phiếu dự kiến có thời hạn là 3 năm và dự kiến sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore (SGX).

Cùng với đó, mức xếp hạng B1 của SeABank đang được Moody's xem xét để hạ bậc theo việc hạ bậc xếp hạng chủ quyền của Việt Nam ngày 9/10. Hãng xếp hạng này cũng nhấn mạnh việc xem xét hạ bậc xếp hạng của SeABank hoàn toàn được thúc đẩy bởi những cân nhắc về xếp hạng quốc gia mà không phản ánh bất kì sự suy yếu nào trong hồ sơ tài chính độc lập của ngân hàng.

Xếp hạng B1 cho trái phiếu quốc tế là phủ hợp với mức xếp hạng nhà phát hành ngoại tệ dài hạn B1 của SeABank và phản ánh cấu trúc của đợt phát hành được lên kế hoạch.

Những trái phiếu không có tài sản đảm bảo sẽ là nghĩa vụ nợ trực tiếp, không điều kiện, không bảo đảm của người phát hành và tại mọi thời điểm hiện tại và tương lai.

Mức xếp hạng này phản ánh mức xếp hạng tín nhiệm cơ bản (BCA) và BCA điều chỉnh ở mức b2, hản ánh khả năng thanh toán và tài trợ khiêm tốn của ngân hàng và thanh khoản tốt. 

Trong khi chất lượng tài sản đang dần được cải thiện, ngân hàng có số lượng dư nợ tín dụng có vấn đề cao. Vốn rất khiêm tốn, mặc dù có sự cải thiện gần đây sau đợt bơm vốn cấp 1. Khả năng sinh lời cũng được cải thiện từ mức thấp, và có khả năng sẽ tiếp tục cải thiện nhờ vào thu nhập lãi và phi lãi cao hơn và các điều khoản tín dụng thấp hơn.

Trúc Minh