Doanh nghiệp

MobiFone lên kế hoạch 30.000 tỷ đồng doanh thu năm 2021

20:00 | 22/12/2020

Chia sẻ

So với kế hoạch năm 2020, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2021 đang thấp hơn lần lượt là 3.283 tỷ đồng và 1.164 tỷ đồng.

Dẫn thông tin từ Báo Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ký quyết định số phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của công ty mẹ - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Cụ thể, năm 2021 MobiFone được giao doanh thu Công ty mẹ đạt trên 30.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 3.928 tỷ đồng. Đồng thời tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn sở hữu (ROE) của công ty mẹ là 17,29%.

So với kế hoạch năm 2020, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2021 đang thấp hơn lần lượt là 3.283 tỷ đồng và 1.164 tỷ đồng.

Năm 2021, MobiFone được giao nhiệm vụ tập trung đầu tư, tối ưu để tăng cường vùng phủ, chất lượng mạng di động, nâng cao tốc độ, trải nghiệm di động 4G cho khách hàng.

Đặc biệt MobiFone cần chú trọng phát triển mạng 5G trên cơ sở lựa chọn tỉnh/thành phố theo hướng tối ưu hiệu quả đầu tư.

Ngay mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi tờ trình gửi Thủ tướng về dự thảo đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn. 

Bộ đã đề xuất chọn MobiFone là doanh nghiệp làm đại diện cho lĩnh vực viễn thông, bởi theo Bộ, đây là doanh nghiệp có tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt trong ba doanh nghiệp viễn thông (MobiFone, Viettel, VNPT).

Bên cạnh đó, MobiFone còn là doanh nghiệp có công nghệ và hệ thống quản trị tốt do trước đây đã được kế thừa các kinh nghiệm quản trị của Tập đoàn Kinnevik/Comvik (Thụy Điển) theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

Ngoài ra, định hướng đầu tư của MobiFone sẽ tập trung chuyển đổi số rất mạnh và xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tư nhân.

Đây là yếu tố thu hút các nhà đầu tư quan tâm, đồng thời, cũng là điều kiện để hình thành chuỗi liên kết và thực hiện vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và dữ liệu data, dự thảo chỉ rõ.

Minh Hằng