|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Mobifone có hơn 14.500 tỷ gửi ngân hàng hết năm 2021

14:19 | 27/04/2022
Chia sẻ
Tình hình sản xuất kinh doanh của Mobifone vẫn được duy trì ở mức ổn định so với năm 2020, biên lợi nhuận và lãi sau thuế xấp xỉ năm trước.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa công bố BCTC hợp nhất năm 2021. Theo đó, doanh thu thuần đạt 31.215 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm ngoái tuy nhiên không đáng kể. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.882 tỷ đồng, tăng 1,6%. Lãi ròng năm nay là 3.852 tỷ đồng, tăng 1,8% so với năm ngoái. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch đặt ra cho năm 2021.

Về hoạt động tài chính, doanh thu năm nay đạt 662 tỷ đồng, giảm 33% so với năm ngoái chủ yếu do giảm lãi tiền gửi ngân hàng. Chi phí tài chính năm nay là 18 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 chi phí năm ngoái. 

Năm nay, Mobifone ghi nhận khoản lợi nhuận khác cao đột biến trị giá 225 tỷ đồng do có khoản mục hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ là 224,5 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp cho biết Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trích lập năm 2016 chi không hết, số tiền 366,75 tỷ đồng được xử lý theo cách nộp 20% số không sử dụng hết 70% sau 5 năm về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia là 73,35 tỷ đồng; nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và nộp lãi phát sinh trên số thuế TNDN thu hồi là 68,83 tỷ đồng. Còn lại Mobifone sẽ hoàn nhập vào "Thu nhập khác" năm 2021 là 224,57 tỷ đồng.

 Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2021 Mobifone. 

Về tình hình tài chính, quy mô tổng tài sản cuối kỳ là 32.901 tỷ đồng, trong đó khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo là 14.521 tỷ đồng, trong đó 95% là tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn, 5% còn lại là kỳ hạn dài hạn. 

Mobifone vẫn đảm bảo cơ cấu tài chính ổn định với tỷ trọng nợ ngắn hạn được duy trì ở mức dưới 30%. Phần lớn nợ phải trả là phải trả người bán ngắn hạn và các khoản thuế phải nộp nhà nước. Tỷ lệ nợ đi vay so với tổng tài sản là rất thấp. Năm qua, MobiFone không có nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1 và đều hoàn thành kế hoạch.

Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 là 23.616 tỷ đồng, trong đó quỹ đầu tư phát triển là 8.216 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 112 tỷ đồng. 

T.Đan

Sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh, Quảng Nam giảm mạnh nhất cả nước dù năm ngoái lọt nhóm tăng cao
Trái ngược với cùng kỳ năm ngoái, 5 tháng 2023, Bắc Ninh và Quảng Nam đều có chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng thấp nhất cả nước.