Doanh nghiệp

Masan Consumer sắp chi hơn 3.000 tỉ đồng trả cổ tức còn lại năm 2019

21:52 | 29/07/2020

Chia sẻ

Cụ thể, công ty sẽ trả cổ tức đợt này cho các cổ đông 45% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 4.500 đồng.

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - Mã: MCH) vừa công bố ngày đăng kí cuối cùng để nhận cổ tức còn lại cho năm 2019 là ngày 11/8 tới đây. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là ngày 10/8.

Theo đó, Masan Consumer sẽ trả cổ tức đợt này cho các cổ đông 45% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 4.500 đồng.

Với gần 705 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi khoảng 3.172 tỉ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 tổ chức hồi cuối tháng 6, cổ đông MCH đã thông qua phương án sử dụng 3.954 tỉ đồng tiền mặt chia cổ tức năm 2019. Trong đó, công ty đã tạm ứng 782 tỉ đồng, 3.172 tỉ đồng còn lại sẽ được thanh toán vào ngày 24/8 tới đây.

Ngoài ra, Masan Consumer cũng có kế hoạch phát hành cổ phiếu mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2020 hoặc 4 tháng đầu năm 2021.

Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa 1% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty. Giá phát hành 50.000 đồng/cổ phần.

Đối tượng phát hành là nhân viên của công ty, các công ty con và các công ty liên kết. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của công ty.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu thuần tăng 24% - 33% so với thực hiện năm 2019, đạt 23.000 - 24.500 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty cũng tăng 14% - 22%, lên mức 4.600 - 4.900 tỉ đồng.

Thu Thảo