|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận Vinasun thấp nhất 6 quý

12:17 | 24/10/2023
Chia sẻ
Quý III, Vinasun ghi nhận 33 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thấp nhất trong vòng 6 quý trở lại đây.

CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - Mã: VNS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 312 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 21,1%, giảm so với mức 25,6% cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, các chi phí như tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều tăng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 45% xuống 33 tỷ đồng. Đây là mức thấp nhất trong vòng 6 quý trở lại đây.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Vinasun ghi nhận 941 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 126 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.

Xét về cơ cấu doanh thu, dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi mang về 789 tỷ đồng (chiếm 84%), dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng khoảng 133 tỷ đồng (chiếm 14%).

Năm 2023, Vinasun đặt mục tiêu 1.345 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 209 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, công ty đã thực hiện được 70% kế hoạch doanh thu, 60% chỉ tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của Vinasun đạt 1.682 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Công ty gửi ngân hàng và nắm giữ lượng tiền mặt 404 tỷ đồng, chiếm 24% tài sản. 9 tháng đầu năm nay, công ty nhận về gần 31 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Cuối quý III, tổng nợ vay của Vinasun khoảng 298 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay dài hạn với 198 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.143 tỷ đồng bao gồm 108 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh