|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận SmartInvest giảm hơn 72% năm 2023

15:20 | 25/01/2024
Chia sẻ
Các chi phí tài chính và chi phí quản lý gia tăng lần lượt 198% và 10% khiến lãi sau thuế của SmartInvest giảm 72% so với năm trước, về 88 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, CTCP Chứng khoán SmartInvest (mã: AAS) ghi nhận khoản tự doanh cuối kỳ gồm 638 tỷ đồng tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) 371 tỷ đồng, đều đi ngang so với giá gốc.

So với thời điểm cuối quý III, FVTPL tăng 6% còn AFS tăng 68%. FVTPL bao gồm 81 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết, 557 tỷ đồng trái phiếu; AFS toàn bộ là cổ phiếu chưa niêm yết.

Thuyết minh tự doanh cuối năm 2023. Nguồn: BCTC quý IV/2023.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết trong quý cuối năm,SmartInvest đã bán 2,2 triệu trái phiếu, 5,8 triệu cổ phiếu với tổng số tiền bán là 2.327 tỷ đồng. Công ty lỗ 51 tỷ đồng so với giá vốn (quý IV/2022 lỗ 123 tỷ đồng).

Tính chung cả năm, tổng số tiền bán chứng khoán vượt 16.500 tỷ đồng, và lỗ khoảng 298 tỷ đồng so với giá vốn.

Thuyết minh lãi/lỗ bán tài sản tài chính quý IV/2023. Nguồn: BCTC quý IV/2023.

Về kết quả kinh doanh năm 2023,SmartInvest ghi nhận doanh thu hoạt động 656 tỷ đồng, giảm 46% so với 2022. Chi phí hoạt động cũng giảm 40%, chủ yếu là thu hẹp lỗ các tài sản tài chính FVTPL.

Các chi phí tài chính và chi phí quản lý gia tăng lần lượt 198% và 10% khiến lãi sau thuế của giảm 72% so với năm trước, về 88 tỷ đồng.

Riêng trong quý IV, công ty có doanh thu 106 tỷ đồng và lãi sau thuế 4 tỷ đồng, giảm lần lượt 59% và 86% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý IV và năm 2023 của SmartInvest. Nguồn: XN tổng hợp.

Xuân Nghĩa