Doanh nghiệp

Lợi nhuận quí III của Đá Núi Nhỏ giảm 61%

10:48 | 15/10/2019

Chia sẻ

Doanh thu, biên lợi nhuận gộp của CTCP Đá Núi Nhỏ (Mã: NNC) đều suy giảm trong quí III/2019. Cùng với đó, Công ty cũng không có nguồn thu từ chuyển nhượng đất, tài sản trên đất như quí cùng kì năm trước.
nnc anh

Đơn vị tính: Tỉ đồng. (Nguồn: BCTC quí III/2019 của Đá Núi Nhỏ)

Theo báo cáo mới công bố, Đá Núi Nhỏ đạt doanh thu thuần gần 131 tỉ đồng trong quí III/2019, sụt giảm hơn 17% so với cùng kì 2018.

Biên lợi nhuận gộp của Công ty trong quí III vừa qua cũng chỉ đạt mức 26,2%, thấp hơn đáng kể so với tỉ lệ 33% của cùng kì năm trước.

Kết quả quí III/2019, Đá Núi nhỏ đạt lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 32 tỉ đồng, giảm khoảng 35% so với quí III/2018. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp giảm đến 61%, chỉ đạt gần 25 tỉ đồng.

Nguyên do là vì Công ty có ghi nhận khoản lợi nhuận khác hơn 30 tỉ đồng vào quí III/2018. Đây là nguồn thu từ hoạt động chuyển nhượng đất, tài sản trên đất liên quan đến việc thực hiện dồn điền đổi thửa theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Mô trường tỉnh Bình Phước đối với khu vực chồng lấn giữa mỏ đá của Đá Núi Nhỏ với CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, Đá Núi Nhỏ đạt doanh thu thuần hơn 382 tỉ đồng và lãi sau thuế gần 84 tỉ đồng, giảm lần lượt khoảng 13% và 45% so với cùng kì năm trước. Như vậy, Công ty đã thực hiện được 62% chỉ tiêu doanh thu và hơn 52% kế hoạch lợi nhuận đề ra cả năm 2019.

Về dòng tiền hoạt động, lũy kế đến hết quí III/2019, Đá Núi Nhỏ thu bù đủ chi. Công ty ghi nhận hơn 47 tỉ đồng lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh đồng thời thực hiện chỉ trả gần 44 tỉ đồng cổ tức cho cổ đông.

Thừa Vân