Doanh nghiệp

Lợi nhuận công ty con của CII bốc hơi 83% sau soát xét

11:26 | 31/08/2020

Chia sẻ

Lợi nhuận của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII giảm 83% sau soát xét còn 643 triệu đồng. Nhờ khoản hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp nên công ty mới thoát lỗ nửa đầu năm.

CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (Mã: CEE), công ty con do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kĩ thuật TP HCM (Mã: CII) nắm 71% vốn đã công bố báo cáo tài chính bán niên 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn.

Sau soát xét dù doanh thu không đổi nhưng chỉ tiêu giá hàng bán của CEE tăng 1,4% nên lợi nhuận gộp của công ty tăng 55% lên 13 tỉ đồng.

Các chi phí không thay đổi sau soát xét ngoài chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 17% lên 14 tỉ đồng.

Khoản lỗ khác sau soát xét tăng vọt lên 7,7 tỉ đồng trong khi trên báo cáo tự lập chỉ chưa tới 2 tỉ đồng. Theo thuyết minh thì khoản lỗ khác tăng do xuất hiện thêm khoản chi phí xử lí công cụ dụng cụ không còn sử dụng gần 5,8 tỉ đồng.

Khoản lỗ tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế của CEE "bốc hơi" 82% chỉ còn 643 triệu đồng.

Lợi nhuận công ty con của CII bốc hơi 83% sau soát xét - Ảnh 1.

Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính.

So với cùng kì năm 2019 thì nửa đầu năm 2020, doanh thu của CEE đã giảm 26,5% nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn cải thiện hơn so với khoản lỗ gần 17 tỉ đồng.

Đáng lưu ý, khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của CEE được hoàn nhập gần 10 tỉ đồng do điều chỉnh theo Nghị định 68 sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 8 Nghị định 20 về quản lí thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Nghị định 68 có hiệu lực áp dụng từ năm 2019, trong đó cho phép các doanh nghiệp áp dụng hồi tố cho các năm 2017 và 2018. Phần chênh lệch giữa số thuế phát sinh khi áp dụng nghị định 68 và nghị định 20 được phép giảm trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Nhờ khoản hoàn thuế này nên CEE đã thoát lỗ trong nửa đầu năm. Năm 2020, công ty đặt mục tiêu 1.363 tỉ đồng doanh thu, gần 84 tỉ đồng lãi sau thuế. Sau nửa năm, CEE mới chỉ thực hiện được 21% kế hoạch doanh thu và còn chưa được 1% mục tiêu lợi nhuận năm.

Chỉ tiêu tổng tài sản tại ngày 30/6 sau soát xét chỉ tăng nhẹ 3 tỉ đồng so với báo cáo tự lập. '

Chỉ tiêu các khoản phải thu ngắn hạn giảm 24 tỉ đồng còn 1.076 tỉ đồng so với báo cáo tự lập do giảm khoản phải thu về cho vay ngắn hạn.  

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cổ đông đã thông qua việc huỷ niêm yết HOSE tự nguyện 39,5 triệu cổ phần của công ty và chuyển về giao dịch UPCoM. 

Lí do huỷ niêm yết là nhằm tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành thủ tục huỷ niêm yết HOSE, CEE sẽ chuyển về giao dịch UPCoM. 

Để giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi huỷ niêm yết, CEE đã đưa ra hai phương án. Thứ nhất là CEE sẽ mua lại 2,15 triệu cổ phiếu từ cổ đông để làm cổ phiếu quĩ, số cổ phiếu quĩ sau khi mua lại là 4,15 triệu. 

Phương án hai là CII đề xuất tăng tỉ lệ sở hữu tại CEE lên 72,95% trước khi huỷ niêm yết.

Hoàng Kiều