|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận 11 tháng của Viglacera tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái

07:40 | 05/12/2022
Chia sẻ
Tháng 12, Viglacera sẽ tập trung giải pháp giảm công nợ, giảm tồn kho và đẩy mạnh tiêu thụ. Bên cạnh đó là xây dựng các phương án dừng lò bảo dưỡng tại các nhà máy sản xuất trong thời gian nghỉ Tết.

Ảnh minh họa: Minh Hằng.

Tổng công ty Viglacera (Mã: VGC) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lũy kế 11 tháng đầu năm với lợi nhuận hợp nhất toàn tổng công ty đạt 127% kế hoạch năm và tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hợp nhất công ty mẹ vượt 32% chỉ tiêu năm.

Năm 2022, Viglacera lên mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.700 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 1.200 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, tổng công ty lãi trước thuế 2.049 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ và vượt hơn 20% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm.

Doanh thu ba quý đầu năm của tổng công ty là 11.313 tỷ đồng, tăng 51%, trong đó đến chủ yếu từ các sản phẩm kính, gương, gạch ốp lát và dịch vụ cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp.

Cơ cấu doanh thu của Viglacera 9 tháng đầu năm. (Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính quý III/2022 của Viglacera). 

Ban lãnh đạo công ty nhìn nhận, thị trường trong nước đang gặp nhiều thách thức do ảnh hưởng khó khăn chung của toàn nền kinh thế trên thế giới. Công ty sẽ theo sát các biến động thị trường để chủ động các phương án kinh doanh, rà soát hàng tồn kho và công nợ, tập trung tìm hiểu, mở rộng thị trường Mỹ, châu Âu...

Riêng trong tháng 12, Viglacera sẽ tập trung giải pháp giảm công nợ, giảm tồn kho và đẩy mạnh tiêu thụ. Bên cạnh đó là xây dựng các phương án dừng lò bảo dưỡng tại các nhà máy sản xuất trong thời gian nghỉ Tết.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Viglacera là 23.127 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho của tổng công ty tăng 14% so với đầu năm lên 4.177 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm. Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 4.882 tỷ tại ngày 30/9, phần lớn nằm ở chi phí xây dựng các khu công nghiệp.

Các khoản phải thu ngắn hạn của Viglacera tại cuối quý III là 1.351 tỷ đồng, trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 325 tỷ đồng, chủ yếu đến từ tiền đền bù giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất.

Minh Hằng

Giá heo hơi đã tạo đáy thành công, kỷ lục 100.000 đồng/kg có quay trở lại lần hai?
Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi cho rằng giá heo hơi đã tạo đáy quanh mốc 49.000 - 50.000 đồng/kg trong giai cuối năm 2022 - đầu năm 2023 - thời điểm trùng với dịch lễ Tết Nguyên Đán. Các doanh nghiệp tin rằng giá heo hơi đang bước vào giai đoạn phục hồi trong bối cảnh cung suy giảm mạnh và tiêu thụ đang có xu hướng tăng dần.