|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lộc Trời (LTG) báo lãi 184 tỷ đồng quý I, đi ngang so với cùng kỳ

20:14 | 18/04/2022
Chia sẻ
Lộc Trời công bố quý I đạt 184 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2022. Theo đó, doanh thu thuần đạt 2.345 tỷ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Doanh thu của Lộc Trời chủ yếu đến từ hai mảng chủ lực là thuốc bảo vệ thực vật và lương thực, tổng doanh thu của hai mảng này chiếm hơn 90% doanh thu. Tuy nhiên, mảng lương thực và thuốc bảo vệ thực vật có sự hoán đổi vị trí trong cơ cấu doanh thu. Cụ thể, doanh thu mảng thuốc bảo vệ thực vật giảm 37,7% xuống còn 981 tỷ đồng, chiếm 41% doanh thu và ở vị trí thứ hai. Doanh thu mảng lương thực tăng 96% lên 1.183 tỷ đồng, chiếm 50% tổng doanh thu. 

Giá vốn bán hàng giảm nhẹ từ 1.804 tỷ đồng xuống còn 1.792 tỷ đồng. Kết quả, lơi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 6,7% xuống còn 552 tỷ đồng. 

Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm lần lượt 36% và 8,4% trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 40%. Chi phí tài chính giảm chủ yếu do giảm khoản mục chiết khấu thanh toán. 

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 184 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế của công ty mẹ đạt 183,4 tỷ đồng.Như vậy, mới hết quý I nhưng Lộc Trời đã hoàn thành 46% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.  

Mặc dù doanh nghiệp kinh doanh có lãi song doanh nghiệp lại gặp vấn đề về dòng tiền khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm lên tới 1.146 tỷ đồng trong khi quý I/2021 chỉ âm 943 tỷ đồng.

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)

31/03/2022

1/1/2022

% Tổng tài sản

Tăng/giảm so đầu năm

Tài sản ngắn hạn

6.582

6.012

77,93%

9,48%

Tiền và tương đương tiền

1.187

1.799

14,05%

-34,02%

Đầu tư tài chính ngắn hạn

35

134

0,41%

-73,88%

Phải thu ngắn hạn

2.456

1.605

29,08%

53,02%

Hàng tồn kho

2.767

2.368

32,76%

16,85%

Tài sản ngắn hạn khác

136

108

1,61%

25,93%

Tài sản dài hạn

1.884

1.833

22,31%

2,78%

Phải thu dài hạn

28

23

0,33%

21,74%

Tài sản cố định

1.411

1.418

16,71%

-0,49%

Tài sản dở dang dài hạn

191

125

2,26%

52,80%

Đầu tư tài chính dài hạn

100

112

1,18%

-10,71%

Tài sản dài hạn khác

152

155

1,80%

-1,94%

Tổng cộng tài sản

8.466

7.846

100,00%

7,90%

Nợ phải trả

5.249

4.812

68,00%

9,08%

Nợ ngắn hạn

5.180

4.743

50,60%

9,21%

Nợ dài hạn

68

70

17,50%

-2,86%

Vốn chủ sở hữu

3.216

3.030

32,00%

6,14%

Nguồn: BCTC hợp nhất quí I Lộc Trời


Tính đến cuối kỳ kế toán quý I/2022, tổng tài sản của Lộc Trời đạt 8.466 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho đạt 2.767 tỷ đồng chiếm 32,8% và phải thu ngắn hạn đạt 2.456 tỷ đồng, chiếm 29%. 

So với đầu năm phải thu ngắn hạn tăng hơn 50% lên mức 2.456 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do phải thu ngắn hạn khách hàng và trả trước cho người bán ngắn hạn tăng mạnh. 

Tiền và tương đương tiền giảm 34% so với đầu năm xuống còn 1.187 tỷ đồng. 

Hiện tổng số nợ của doanh nghiệp là 5.249 tỷ đồng, chiếm 62% cơ cấu nguồn vốn. Trong đó, vay ngắn hạn chiếm 4.110 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm đầu năm. Các khoản vay ngắn hạn này chủ yếu là các khoản vay ngân hàng với áp lực thanh toán đang gần kề. 

Trong năm 2022, Lộc Trời cũng có kế hoạch phát hành 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tổ chức và cá nhân có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển công ty và có cam kết hợp tác trong thời gian ít nhất 5 năm. Sau khi phát hành, vốn điều lệ sẽ tăng từ 805 tỷ đồng lên 905 tỷ đồng.  

T.Đan

Chứng khoán năm 2024 được dự báo tăng lên 1.300 - 1.350 điểm
Cơ sở để Chứng khoán MB (MBS) đưa ra kịch bản này là lãi suất điều hành của Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 sau đó giảm từ quý III/2024, mặt bằng lãi suất trong nước giữ nguyên như hiện tại hoặc giảm thêm 50 điểm cơ bản.