|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dự kiến năm 2025, chuyển toàn bộ cổ phiếu sang HOSE, trái phiếu sang HNX

17:02 | 14/04/2021
Chia sẻ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh và các loại chứng khoán khác.

Thực hiện Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đã dự thảo Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Thị trường cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm

Theo văn bản thông báo, chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết theo quy định. 

Trước thời hạn trên, HOSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cần thực hiện lộ trình sau: 

- HOSE tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đã niêm yết tại HOSE 

- HOSE tổ chức giao dịch đối với chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đăng ký niêm yết mới

- Trước ngày 1/7/2023, HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên.

- Từ ngày 1/7/2023, HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết. 

- Từ ngày 1/7/2023 đến chậm nhất hết ngày 31/12/2023, HOSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết từ HNX

- Từ ngày 1/1/2025 đến chậm nhất hết ngày 30/6/2025, HOSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp đăng ký giao dịch từ HNX (thị trường UPCoM).

- Sau khi hoàn tất chuyển cổ phiếu HNX và UPCoM sang HOSE, HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu mới của doanh nghiệp sau khi đã hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp đăng ký giao dịch từ HNX. 

Đối với việc sắp xếp lại thị trường giao dịch trái phiếu, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022, HNX thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu. Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021, HOSE hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE sang HNX.

Đối với thị trường phái sinh, HNX tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định pháp luật.

Bảo Ngọc

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 9/12: VN-Index đang đứng trước rủi ro hình thành mẫu hình vai đầu vai
Theo dự báo của công ty chứng khoán, mặc dù cơ hội mở rộng nhịp hồi phục vẫn đang hiện hữu, VN-Index đang đứng trước rủi ro hình thành mẫu hình vai đầu vai và đảo chiều giảm điểm xuống vùng hỗ trợ sâu quanh 1.02x.