Nhà đất

Licogi 16 sắp chia cổ tức 7% bằng tiền mặt

15:19 | 26/09/2019

Chia sẻ

Ngày 11/10 tới đây, Licogi 16 sẽ chốt quyền trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt với tỉ lệ 7%.

CTCP Licogi 16 (Mã: LCG) vừa công bố thông tin về việc sẽ trả cổ tức 7% bằng tiền mặt vào ngày 11/11 tới đây. 

Theo đó, ngày 10/10 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 11/10 là ngày đăng kí cuối cùng.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 13/4/2019 thông qua, Licogi 16 sẽ chia cổ tức 2018 với tỉ lệ 12% (gần 118 tỉ đồng), bao gồm 7% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.

Nguồn vốn trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tính đến ngày 31/12/2018, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Licogi còn khoảng 129 tỉ đồng.

Đối với cổ tức 5% bằng cổ phiếu còn lại, Licogi 16 cũng đã công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức vào ngày 20/9 vừa qua. Cụ thể, công ty sẽ phát hành 4,9 triệu cp, tương đương với giá trị gần 49 tỉ đồng theo mệnh giá.

Thời gian phát hành cổ phiếu dự kiến trong năm 2019, sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngoài ra, Licogi 16 cũng có kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu với giá 10,000 đồng/cp trong năm nay nhằm tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn (130 tỉ đồng) và đầu tư dự án bất động sản Điền Phước (170 tỉ đồng).

Nếu đợt phát hành 30 triệu cp trên thành công, vốn điều lệ của Licogi 16 sẽ nâng lên 1.300 tỉ đồng.

Trong phiên chiều ngày 26/9, cổ phiếu LCG của Licogi 16 đang giao dịch quanh mức 9,800 đồng/cp.

chart

Biến động giá cổ phiếu LCG từ đầu năm đến nay. Nguồn VNDIRECT

Nguyên Ngọc