Doanh nghiệp

Bất động sản giúp lợi nhuận 6 tháng Licogi 16 tăng 73%

10:40 | 01/08/2019

Chia sẻ

Mảng bất động sản đóng góp đến 88% lợi nhuận gộp của Licogi 16 trong 6 tháng đầu năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2019 của Công ty cổ phần Licogi 16 (Mã: LCG) vừa công bố cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có sự tăng trưởng khá tích cực trong 6 tháng đầu năm.  

Riêng trong quí II, doanh thu của Licogi 16 đạt 596 tỉ đồng, tăng 45,5% so với cùng năm trước. Biên lợi nhuận gộp đã cải thiện lên mức 23% so với mức 9,5% của cùng năm ngoái.

Theo đó, Licogi 16 ghi nhận mức lãi gộp 138 tỉ đồng, tăng 176% so với cùng .

Các chi phí của công ty cũng tăng khá mạnh so với cùng năm trước, đặc biệt là chi phí lãi vay tăng gấp 2,5 lần lên mức 50 tỉ đồng, chi phí bán hàng cũng tăng 24 tỉ đồng so với cùng năm 2018.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trong quí II đạt 64 tỉ đồng, tăng 74%. Trong này, Licogi 16 cũng ghi nhận 12 tỉ đồng lợi nhuận khác giúp lợi nhuận trước thuế tăng 97% lên 75 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 56 tỉ đồng, tăng 47,5% so với quí II/2018.

Sau 6 tháng đầu năm, LCG ghi nhận tổng cộng 1.103 tỉ đồng doanh thu, tăng 36,7%; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 98 tỉ đồng, tăng 73% so với cùng năm trước.

Theo thuyết minh của công ty, doanh thu tăng chủ yếu từ mảng bất động sản, các mảng kinh doanh khác không có nhiều biến động. Mảng bất động sản ghi nhận 342 tỉ đồng doanh thu và 210 tỉ đồng lợi nhuận gộp, chiếm 88% lợi nhuận gộp của công ty.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Licogi 16 đạt mức 4.351 tỉ đồng. Các khoản phải thu tăng 450 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm lên mức 2.146 tỉ đồng. Nợ vay của Licogi 16 tăng nhẹ lên 925 tỉ đồng. 

Hoàng Trung