Doanh nghiệp

Lịch chốt quyền cổ tức của 15 doanh nghiệp, cao nhất 30%

17:04 | 16/11/2019

Chia sẻ

Trong tuần từ 18/11 đến 25/11, trên HOSE, HNX và UPCoM, có 15 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng.

Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức cao như:

CTCP Thủy điện Gia Lai (Mã: GHC) dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 20%, tức là cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 20/11 và 10/12.

CTCP Nhiên liệu Sài Gòn (Mã: SFC) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 30%. Ngày chốt quyền và thanh toán cũng là 20/11 và 10/12.

CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương (Mã: KHD) dự kiến trả cổ phiếu thưởng tỉ lệ 3% và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 87%. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu KHD sẽ được nhận thêm 90 cổ phiếu nữa.

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới trên HOSE, HNX, UPCoM (Tổng hợp từ VNDirect):

STT

Mã CK

Sàn

Nội dung chi tiết

Ngày GDKHQ

Ngày chốt

Ngày thực hiện

1

HTC

HNX

Trả cổ tức đợt 2/2019 (300 đ/cp)

19/11

20/11

6/12

2

TIX

HOSE

Trả cổ tức đợt 2/2019 (1.500 đ/cp)

25/11

26/11

26/12

3

MLC

UPCOM

Trả cổ tức năm 2018 (716.844 đ/cp)

22/11

25/11

12/12

4

OPC

HOSE

Trả cổ tức đợt 1/2019 (1.000 đ/cp)

22/11

25/11

12/12

5

SMB

HOSE

Trả cổ tức năm 2019 (3.500 đ/cp)

22/11

25/11

6/12

6

KBE

UPCOM

Trả cổ tức đợt 1/2019 (1.000 đ/cp)

21/11

22/11

18/12

7

LTG

UPCOM

Trả cổ tức năm 2018 (1.600 đ/cp)

21/11

22/11

18/12

8

IDV

HNX

Trả cổ tức đợt 1/2019 (1.500 đ/cp)

21/11

22/11

6/12

9

VIR

UPCOM

Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp)

21/11

22/11

3/12

10

CRC

HOSE

Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp)

20/11

21/11

19/12

11

KHD

UPCOM

Cổ phiếu thưởng, tỉ lệ 3%

20/11

21/11

 

12

KHD

UPCOM

Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tỉ lệ 87%

20/11

21/11

 

13

GHC

UPCOM

Trả cổ tức đợt 2/2019 (2.000 đ/cp)

19/11

20/11

10/12

14

SFC

HOSE

Trả cổ tức đợt 1/2019 (3.000 đ/cp)

19/11

20/11

10/12

15

SHE

HNX

Trả cổ tức năm 2019 (1.000 đ/cp)

19/11

20/11

5/12

16

VNL

HOSE

Trả cổ tức đợt 1/2019 (700 đ/cp)

19/11

20/11

29/11

Y Vân