Doanh nghiệp

LDG điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận về 601 tỉ đồng

08:19 | 16/06/2020

Chia sẻ

LDG vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020, qua đó cho thấy đơn vị này đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh giảm cả về doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch đã công bố hồi đầu tháng 2.

Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CTCP Đầu tư LDG (Mã: LDG) cho thấy, doanh thu năm nay dự kiến 2.133 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế mục tiêu 601 tỉ đồng, lần lượt giảm 23% và 14% so với kế hoạch công bố hồi đầu tháng 2 vừa qua.

LDG điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận về 601 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của LDG đã điều chỉnh (Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020).

Trong ba tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của LDG giảm mạnh đến 79% so với cùng kì, chỉ đạt 66 tỉ đồng. Lãi ròng đạt 1,4 tỉ đồng, giảm sâu so với con số gần 121 tỉ đồng của cùng kì năm trước.

LDG cho biết, do thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác nên HĐQT trình cổ đông giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc đầu tư và phân phối dự án với số lượng và qui mô vốn không hạn chế.

Đồng thời, HĐQT cũng trình cổ đông giao HĐQT quyết định cấp khoản vay, bảo lãnh công ty con và ngược lại, với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh không vượt quá 20% tổng tài sản được ghi nhận tại BCTC gần nhất đã được kiểm toán.

Về mặt nhân sự, do nhiệm kì 2015-2020 của HĐQT và Ban kiểm soát đã kết thúc nên dự kiến tại ĐHĐCĐ thường niên tới đây sẽ bầu lại nhân sự.

Tính đến thời điểm hiện tại, HĐQT có 5 ứng viên, trong đó có 4 ứng viên do nhóm cổ đông đề cử, bao gồm: Lê Văn Hưng, Nguyễn Minh Khang, Ngô Ngọc Huyên và Lê Văn Vũ. Còn ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT đương nhiệm tự ứng cử.

Đối với Ban kiểm soát có ba ứng viên do nhóm cổ đông đề cử, bao gồm: Từ Minh Lý, Nguyễn Văn Bang và Nguyễn Thị Yến Chi.

Theo kế hoạch, ĐHĐCĐ thường niên 2020 của LDG sẽ diễn ra vào ngày 18/6 tới đây. Ngay sau khi thông tin điều chỉnh kế hoạch kinh doanh được công bố, cổ phiếu LDG giảm sàn phiên 15/6 về 6.240 đồng/cp.

LDG điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận về 601 tỉ đồng - Ảnh 2.

Biến động giá cổ phiếu LDG. (Nguồn: FireAnt)

 

Nguyên Ngọc