|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng VIB mới nhất tháng 7/2018

11:55 | 25/07/2018
Chia sẻ
Trừ khoản huy động kỳ hạn 12 và 13 tháng dành cho số tiền gửi mới từ 200 tỷ đồng (lãi suất 7,9%/năm) thì mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất áp dụng tại VIB là 7,45% cho kỳ hạn 36 tháng với số tiền gửi trên 3 tỷ đồng.
lai suat ngan hang vib moi nhat thang 72018 Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng TPBank mới nhất tháng 7/2018
lai suat ngan hang vib moi nhat thang 72018 Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 7/2018

Theo biểu lãi suất mới nhất của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB), các mức lãi suất được chia theo tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn từ 1 tuần đến 36 tháng.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,1%/năm, các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn từ 1 tuần - 3 tuần có lãi suất tăng dần theo số tiền 0,7%/năm (dưới 200 triệu đồng); 0,8%/năm (từ 200 triệu - 1 tỷ đồng); 0,9%/năm (từ 1 - 3 tỷ đồng); 1%/năm (trên 3 tỷ đồng).

Tương tự, lãi suất tại các kỳ hạn dài cũng tăng dần theo số tiền gửi với các mốc như trên.

Đối với số tiền gửi dưới 200 triệu đồng, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 - 5 tháng là 5,4%/năm; kỳ hạn từ 6- 8 tháng là 6%/năm; kỳ hạn từ 9 -14 tháng là 6,3%/năm; (không tính kỳ hạn 12 - 13 tháng); kỳ hạn từ 15-18 tháng là 6,8%/năm; kỳ hạn 24 - 36 tháng là 7,3%/năm.

Mức lãi suất cao nhất tại VIB là 7,9%/năm chỉ áp dụng cho kỳ hạn 12 - 13 tháng với khoản tiền gửi mới có số dư từ 200 tỷ trở lên. Trừ khoản huy động kỳ hạn này, lãi suất cao nhất áp dụng là 7,45% tại kỳ hạn 36 tháng với số tiền gửi trên 3 tỷ đồng.

Biểu lãi suất tiết kiệm cá nhân tại VIB ngày 25/7/2018:

lai suat ngan hang vib moi nhat thang 72018
Biếu lãi suất ngân hàng VIB tiết kiệm cá nhân ngày 25/07/2018. Nguồn: Website VIB

Trúc Minh