Tài chính

Lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 7/2019

16:21 | 19/07/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất cao nhất là 7,43%/năm áp dụng tại kì hạn gửi 36 tháng với số tiền gửi từ 10 tỉ đông trở lên.
seabank-d_fryq

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Nguồn: SeABank).

Theo biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy mới nhất của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vào đầu tháng 7, lãi suất các khoản tiết kiệm có kì hạn từ 1 tháng - 36 tháng dao động từ 5,1% - 6,95%/năm. 

Mức lãi suất cao nhất là 6,95%/năm áp dụng tại kì hạn gửi 36 tháng tại ngân hàng.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng là 5,1%/năm; 2 tháng là 5,2%/năm; 3 tháng là 5,25%/năm; 6 tháng là 5,8%/năm; 9 tháng là 6,2%/năm; 12 tháng và 15 tháng là 6,8%/năm; kì hạn 24 tháng là 6,9%/năm.

Đối với tiền gửi không kì hạn, lãi suất huy động là 0,3%/năm; tiền gửi có kì hạn ngắn từ 1 tuần - 3 tuần có lãi suất từ 0,85% - 0,95%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 7

Screen Shot 2019-07-19 at 15

Nguồn: SeABank.

SeABank cũng có sản phẩm tiết kiệm lãi suất bậc thang với mức lãi suất cao hơn và thay đổi theo số tiền. 

Các mức tiền gửi được đưa ra là 100 - dươi 500 triệu đồng; 500 triệu đồng - 1 tỉ đồng; 1 - dưới 5 tỉ đồng; từ 5 - dưới 10 tỉ đồng và từ 10 tỉ đồng trở lên. Mức chênh lệch giữa các mức gửi từ 0,05 - 0,1 điểm %.

Biểu lãi suất tiết kiệm bậc thang mới nhất tháng 7

Screen Shot 2019-07-19 at 15

Nguồn: SeABank.


Trúc Minh