Tài chính

Lãi suất cho vay trung dài hạn các ngân hàng dao động từ 9 - 11%

15:09 | 08/08/2019

Chia sẻ

Theo thống kê của NHNN, lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6% - 9%/năm đối với cho vay ngắn hạn và 9% - 11% đối với cho vay trung dài hạn.

Lãi suất cho vay VND dao động từ 6% - 11%

Theo báo cáo thông tin hoạt đông ngân hàng tuần từ 29/7 đến 2/8 của Ngân hàng Nhà nước mới công bố gần đây, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay các ngân hàng tiếp tục giữ ở mức ổn định.

Lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6% - 9%/năm đối với cho vay ngắn hạn và 9% - 11% đối với cho vay trung dài hạn. 

Mặt bằng lãi suất cho vay bằng đồng USD dao động từ 2,8% - 6%/năm. Trong đó, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8% - 4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5% - 6,0%/năm. 

Cùng với đó lãi suất huy động VND tại các ngân hàng cũng không thay đổi so với tuần trước đó. 

Cụ thể, lãi suất tiền gửi không kì hạn và có kì hạn dưới 1 tháng phổ biến ở mức 0,2% - 1%/năm; lãi suất tiền gửi kì hạn từ 1 - dưới 6 tháng là 4,5% - 5,5%/năm; lãi suất kì hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5,5% - 6,8%/năm và kì hạn từ 12 tháng trở lên là 6,6% - 7,5%/năm.

Các ngân hàng tiếp tục huy động tiền gửi USD nhưng lãi suất đều ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Lãi suất liên ngân hàng tăng ở nhiều kì hạn

Trên thị trường liên ngân hàng (thị trường 2), lãi suất bình quân trong tuần có xu hướng tăng ở hầu hết các kì hạn so với tuần trước, trừ các kì hạn 2 tuần và 3 tháng lãi suất có xu hướng giảm nhẹ.

Biểu lãi suất bình quân liên ngân hàng các kì hạn trong tuần từ 29/7 - 2/8

Lãi suất kì hạn

Qua đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

VND (%/năm)

Tuần 29/7-02/8

2,77

2,92

3,08

4,14

4,13

5,64

-

Tuần 22/7-26/7

2,74

2,90

3,13

3,95

4,31

5,19

-

Tăng/Giảm

0,03

0,02

-0,05

0,19

-0,18

0,45

-

USD (%/năm)

Tuần 29/7-02/8

2,35

2,42

2,42

2,47

2,79

3,22

3,05

Tuần 22/7-26/7

2,41

2,50

2,53

2,61

2,91

3,25

3,15

Tăng/Giảm

-0,06

-0,08

-0,11

-0,14

-0,12

-0,03

-0,10

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần tăng ở hầu hết các kì hạn so với tuần trước.

Diệp Bình